Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu MongoDB

 • Tuesday 18/04/2023

mongodb

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở đa nền tảng viết bằng C++. Bản ghi trong MongoDB được lưu trữ dạng một dữ liệu văn bản, là một cấu trúc dữ liệu bao gồm các cặp giá trị và trường tương tự như các đối tượng JSON.. Như bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, điều quan trọng là phải thường xuyên sao lưu dữ liệu MongoDB của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể khôi phục khi xảy ra sự cố như hỏng dữ liệu, lỗi phần cứng hoặc xóa dữ liệu do vô tình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các bước về cách sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu MongoDB.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bạn có thể bắt đầu sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu MongoDB của mình, bạn cần có những thứ sau:

 • Cơ sở dữ liệu MongoDB được cài đặt và chạy trên hệ thống của bạn
 • Các công cụ dòng lệnh `mongodump` và `mongorestore` , được bao gồm trong bản cài đặt MongoDB
 • Truy cập vào dòng lệnh hoặc thiết bị đầu cuối trên hệ thống của bạn

Sao lưu cơ sở dữ liệu MongoDB

 backup mongodb

Để sao lưu cơ sở dữ liệu MongoDB, bạn có thể sử dụng lệnh `mongodump` .

Đây là cú pháp cơ bản cho lệnh `mongodump` :

mongodump [options]

Các tham số thông dụng
 • –host: The hostname and port of the MongoDB server (e.g. localhost:27017)
 • –db: The name of the database to be backed up
 • –out: The directory where the backup will be saved
 • –username and –password: The credentials to use to authenticate to the database

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể sử dụng lệnh `mongodump` để sao lưu cơ sở dữ liệu có tên là “mydb” trên máy chủ cục bộ (localhost):

mongodump --host localhost:27017 --db mydb --out /backup/dir 

bạn cũng có thể sử dụng lệnh này để backup 1 collection đặc biệt 
mongodump --collection users --db mydb --out /backup/dir 

Để xem tất cả các bản đã backup bằng lệnh sau
mongodump --out /backup/dir

Nếu server bạn có cấu hình chứng thực thì bạn cần thêm tham số `--username` and `--password` 

Phục hồi MongoDB Database

Để khôi phục cơ sở dữ liệu MongoDB từ bản sao lưu, bạn có thể sử dụng lệnh `mongorestore` . Lệnh này đọc dữ liệu nhị phân từ bản sao lưu trước đó và khôi phục dữ liệu đó vào cơ sở dữ liệu MongoDB mới hoặc hiện có.

Đây là cú pháp cơ bản cho lệnh `mongorestore` :

mongorestore [option]

Lệnh “mongorestore” có một số option/tùy chọn mà bạn có thể sử dụng để chỉ định cơ sở dữ liệu nào cần khôi phục, cách xác thực cơ sở dữ liệu và các tùy chọn khác. Một số tùy chọn thường được sử dụng nhất là:

 • –host:Tên máy chủ và cổng của máy chủ MongoDB (ví dụ: localhost:27017)
 • –db:Tên của cơ sở dữ liệu để khôi phục lại
 • –username and –password:Thông tin đăng nhập sử dụng để xác thực với cơ sở dữ liệu
 • –drop:Xóa tất cả dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu đích trước khi khôi phục dữ liệu

Dưới đây là một ví dụ về cách bạn có thể sử dụng lệnh `mongorestore` để khôi phục cơ sở dữ liệu từ bản sao lưu được lưu trữ trong thư mục `/backup/mongo/mydb`:

mongorestore --db mydb /backup/mongo/mydb 

Sử dụng –drop tùy chọn xóa tất cả dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu đích trước khi khôi phục nó.

mongorestore --db mydb --drop /backup/mongo/mydb 

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã hướng dẫn cách sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu MongoDB.

Sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn thường xuyên là rất quan trọng để bảo vệ chống mất dữ liệu và các tiện ích `mongodump` và `mongorestore` giúp dễ dàng tạo và khôi phục các bản sao lưu cơ sở dữ liệu MongoDB của bạn.

Tham khảo thêm tại đây

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
5/5 - (1 bình chọn)