SDK và Runtime sự khác biệt trong .NET là gì?

 • Sunday 31/03/2024

SDK và Runtime sự khác biệt trong .NET

Trong .NET Core, SDK và Runtime là hai thành phần khác nhau nhưng có mối liên kết chặt chẽ với nhau. SDK và Runtime trong .NET Core đều là các thành phần quan trọng của nền tảng .NET Core, nhưng chúng có mục đích và chức năng khác nhau.

Khái niệm

1. SDK (Software Development Kit)

 • SDK là bộ công cụ phát triển phần mềm, bao gồm các công cụ và tài liệu hỗ trợ cho việc phát triển ứng dụng sử dụng nền tảng .NET Core.
 • Bao gồm các công cụ như trình biên dịch (compiler), trình quản lý gói (package manager), trình kiểm tra mã (code analyzer), trình debug (debugger) và các công cụ khác.
 • SDK cung cấp môi trường phát triển hoàn chỉnh cho việc tạo, kiểm thử và triển khai ứng dụng .NET Core trên các nền tảng khác nhau.

SDK và Runtime

2. Runtime

 • Runtime là môi trường thực thi, bao gồm các thành phần cần thiết để chạy ứng dụng .NET Core.
 • Đây là phần của .NET Core mà ứng dụng của bạn cần để chạy, bao gồm thư viện cơ bản và các thành phần runtime để thực thi mã IL (Intermediate Language).
 • Runtime cung cấp môi trường thực thi độc lập để chạy ứng dụng .NET Core trên các hệ điều hành khác nhau mà không cần phải cài đặt SDK hoặc các công cụ phát triển khác.

Sự khác biệt

 • SDK là bộ công cụ dùng để phát triển ứng dụng, bao gồm các công cụ phát triển và tài liệu.
 • Runtime là môi trường thực thi cần thiết để chạy các ứng dụng đã được phát triển bằng .NET
Tính năng SDK Runtime
Mục đích Phát triển ứng dụng Chạy ứng dụng
Thành phần Trình biên dịch, thư viện, công cụ CoreCLR, CoreFX
Cập nhật Thường xuyên Ít thường xuyên

Ví dụ:

 • Khi chúng ta tạo một dự án .NET Core mới, SDK sẽ được sử dụng để tạo ra các tập tin cần thiết cho dự án.
 • Khi chúng ta chạy ứng dụng .NET Core, Runtime sẽ được sử dụng để thực thi mã ứng dụng.

SDK và Runtime

Tóm lại, trong quá trình phát triển ứng dụng, chúng ta cần SDK để tạo và kiểm thử ứng dụng, sau đó chúng ta có thể triển khai ứng dụng của mình trên các máy tính mà không cần cài đặt SDK bằng cách sử dụng Runtime để chạy ứng dụng trên các máy tính đó.

Ngoài ra, chúng ta có thể tóm tắt:

 • SDK và Runtime là hai thành phần quan trọng trong .NET Core.
 • SDK được sử dụng để phát triển ứng dụng, trong khi Runtime được sử dụng để chạy ứng dụng.
 • SDK thường được cập nhật thường xuyên hơn Runtime.
 • Mặc khác, chúng ta có thể cài đặt SDK và Runtime riêng lẻ hoặc cùng nhau. .NET Core SDK và Runtime có sẵn cho nhiều hệ điều hành khác nhau, bao gồm Windows, macOS và Linux.

 

Hy vọng qua bài viết này sẽ có thêm một số sự khác biệt SDK và Runtime trong .Net sẽ hữu ích cho mọi người.


P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Hosting WordPress

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)