Chọn phiên bản PHP trên cPanel CloudLinux

  • Friday 17/02/2017

Hướng dẫn chọn phiên bản PHP

– Đăng nhập vào Cpanel với link https://ip:2083 hoặc https://domain:2083  

(thay IP bằng IP mà chúng tôi cung cấp hoặc domain của quý khách nếu đã trỏ về IP)

– Vào mục Software > Select PHP Version

 

 

– Chọn PHP Version theo yêu cầu của Source Web. Click Set as current.

 

 

Khi cần kiểm tra lỗi website bạn vào mục Options,  Tích vào mục Display_errors ON

 

Lưu ý: Chỉ áp dụng Cho Server Hosting được cài đặt thêm CloudLinux – CageFS

Rate this post