Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Shopee – Hướng dẫn kết nối với Web30s

Khi sử dụng website thuộc hệ thống Web30s, hệ thống sẽ cho phép đưa sản phẩm của Nhà bán hàng lên sàn thương mại điện tử Shopee để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Kết nối kênh bán hàng Shopee

Điều kiện:

Cách thực hiện kết nối:

  • Nhập các thông tin đăng nhập Shopee.

Sau khi hoàn tất, hệ thống website của Nhà bán hàng sẽ tự động kết nối với kênh bán hàng Shopee.

Tại đây, Nhà bán hàng có thể cấu hình chuẩn bị sẵn các danh mục, các yêu cầu thuộc tính mà Shopee cho phép và yêu cầu sản phẩm ở web30s đáp ứng.

Lúc này, Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý kênh Shopee thông qua hai menu:

1. Trong admin Web30s, menu Quản lý sản phẩm > Sản phẩm, thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin Sản phẩm: dành cho upload sản phẩm lên sàn Shopee.

2. Menu Bán hàng đa kênh > Shopee: Kiểm tra cấu hình, xem lỗi upload sản phẩm của website lên sàn Shopee

Đồng bộ sản phẩm giữa Web30s và Shopee

Sau khi đã kết nối thành công với kênh bán hàng Shopee, Nhà bán hàng đã có thể đưa sản phẩm từ Web30s lên sàn Shopee. Việc này giúp Nhà bán hàng dễ dàng đồng bộ sản phẩm với dữ liệu tồn kho từ web lên sàn Shopee đầy đủ.

Điều kiện để sản phẩm có thể đồng bộ lên Shopee:

Các bước thực hiện đưa sản phẩm lên Shopee:

Mẹo: Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hay bộ lọc để tối ưu việc lựa chọn sản phẩm theo nhóm danh mục.

(*) Khi chọn danh mục shopee sẽ upload, Nhà bán hàng sẽ được trả lại dữ liệu danh mục theo shopee quy định. Đồng thời, Nhà bán hàng sẽ có thể chọn lựa tối đa 2 thuộc tính của sản phẩm web30s để đồng bộ lên shopee.

Dữ liệu danh mục đồng bộ đến shopee và thuộc tính sản phẩm web30s tương ứng với phân loại thuộc tính ở shopee.

Kiểm tra đồng bộ:

Website của Nhà bán hàng kết nối với Shopee thông qua API, do đó việc thực hiện đưa sản phẩm lên sàn Shopee có thể phát sinh lỗi đồng bộ. Để kiểm tra được việc đồng bộ sản phẩm có thành công, phát sinh lỗi gì, Nhà bán hàng có thể xem lỗi theo các cách sau:

THÔNG BÁO LỖI NGUYÊN NHÂN CÁCH XỬ LÝ
check logistics fail , invalid field LogisticsChannelList: value ‘[]’ must contain at least 1 elements Tài khoản Kênh Người Bán của Shopee chưa kích hoạt ít nhất mọt đơn vị vận chuyển. Tạo ít nhất một nhà vận chuyển trên Kênh Người Bán của Shopee
Đang cập nhật… Đang cập nhật… Đang cập nhật…

Ngắt kết nối với Shopee

Để thực hiện ngắt kết nối với Shopee, Nhà bán hàng thực hiện theo các bước:

Hướng dẫn đến đây là kết thúc. Xin được chúc Nhà bán hành kinh doanh tăng trưởng ngày một tốt hơn với Web30s kết hợp kênh bán hàng Shopee!

Chân cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ Web30s do P.A Việt Nam cung cấp!

Bạn có thể tìm hiểu thêm cho mình nhiều các chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

Tham khảo thêm kết nối các sàn thương mại điện tử khác:

Tham khảo các gói website của Web30s tại đây.

Tham khảo hàng trăm mẫu giao diện đa ngành nghề của Web30s tại đây.

Và hệ thống ứng dụng – tiện ích bổ trợ cho Web30s tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post
Exit mobile version