Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản trị website – Sơ đồ website (sitemap) Web30s

Sitemap là gì?

Sitemap hay sơ đồ website là một file liệt kê các trang và tệp tin trên website. Danh sách liệt kê được sắp xếp theo dạng sơ đồ phân tầng (giảm dần sự quan trọng) giúp các công cụ tìm kiếm:
– Thu thập dữ liệu trên trang web của bạn hiệu quả hơn.
– Biết những URL nào bạn muốn ưu tiên xuất hiện.
– Hiển thị kết quả trên trang tìm kiếm thông minh hơn.

Một dạng sitemap – sơ đồ website

Với Web30s, Nhà quản trị website có thể chủ động quản lý sitemap – sơ đồ website để khai báo dữ liệu các đường dẫn trên website của mình thông qua Google search console.

Tham khảo thêm cách khai báo website với Google Search Console dưới đây:

* Ghi chú: sơ đồ website mặc định được hỗ trợ sẵn theo đường dẫn tên_domain/sitemap.xml

Khi website đã hiển thị lên Google tìm kiếm, Nhà quản trị sẽ phát sinh một nhu cầu không muốn liên kết của 1 hay nhiều trang trên website thể hiện lên Google. Đây là bài viết hướng dẫn Nhà quản trị thực hiện được vấn đề này.

Các bước cài đặt không hiển thị sitemap

Bước 1: Nhà quản trị đăng nhập vào Web Admin » Menu Quản lý đường dẫn để xem toàn bộ danh sách các liên kết của website đang hoạt động.

Bước 2: Trên danh sách các đường dẫn mà nhà quản trị đang thấy, ta có cột tác vụ Sitemap. Đây là nơi sẽ cho phép Nhà quản trị tùy chọn các đường dẫn KHÔNG để Google đọc được khi thực hiện lên sơ đồ web ở Google tìm kiếm.

Cấu hình mặc định của tác vụ của cột Sitemap:

Khi Nhà quản trị đã thực hiện các điều chỉnh cho sitemap thì Nhà quản trị lưu kết quả dữ liệu lại bằng các bấm vào nút Cập nhật các mục đã chọn để hoàn tất.

Như vậy, Nhà quản trị đã thực hiện các điều chỉnh dữ liệu sitemap – sơ đồ website của mình để phục vụ mục đích hiển thị website trên Google tìm kiếm.

Để có thể tham gia nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam, bạn có thể truy cập liên kết này để tham khảo.

P.A Việt Nam – Web30s

Rate this post
Exit mobile version