SMS Brandname: Hướng dẫn sử dụng Coupon

  • Saturday 28/09/2019

Quý khách vào trang https://crm.pavietnam.vn/, đăng nhập với tài khoản được cung cấp bởi P.A Việt Nam. Đăng nhập thành công, Quý khách click vào Quản lý dịch vụ ở dòng dịch vụ SMS Brandname để vào trang quản lý SMS Brandname.

Quý khách click vào menu Chiến dịch >> Tạo chiến dịch để thực hiện chiến dịch:

Quý khách điền vào các vị trí yêu cầu như hình:

 

Khi quý khách chọn loại tin là Chăm sóc khách hàng (CSKH) thì sẽ xuất hiện Nhóm Coupon để nội dung tin nhắn lấy mã coupon tương ứng trong danh sách nhóm Coupon.

Phần nội dung tin nhắn, quý khách soạn tin không dấu, trong đó chưa từ khóa [COUPON] (quý khách phải sử dụng đúng chứ viết IN HOA keyword như mẫu). Khi tin nhắn gửi đi sẽ tự động lấy mã Coupon trong kho Coupon quý khách đã tạo trước.

Ví dụ nội dung: Ma khuyen mai cua ban la [COUPON]. Han su dung la ngay 30/12/2019.

Quý khách lưu ý:

– Danh sách số điện thoại gửi phải tương ứng với kho mã Coupon đã chuẫn bị sẵn. Ví dụ: Quý khách có 100 mã Coupon thì số điện thoại sẽ là 100 số.

– Nếu danh sách số điện thoại lớn hơn kho Coupon thì mã Coupon sẽ sử dụng cho đến số hết số điện thoại và dừng lại. Các số điện thoại vượt mã Coupon sẽ không có mã Coupon tương ứng trong tin nhắn.

Sau khi xoạn xong tin nhắn và lượng số điện thoại thực hiện trên chiến dịch, quý khách vui lòng click nút lưu để lưu chiến dịch. Chiến dịch sẽ được thực ngay lập tức hoặc tùy chọn thời gian là do quý khách.

Kết quả trên đã hoàn tất hướng dẫn quý khách sử dụng mã Coupon trong chiến dịch.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

P.A Việt Nam

28/9/2019