[SMS Brandname] Hướng dẫn sử dụng tính năng Danh sách đen (Blacklist)

  • Thursday 24/12/2020

Hướng dẫn sử dụng tính năng Danh sách đen (Blacklist) trong việc gửi SMS

I. Giới thiệu

Chức năng Danh sách đen là chức năng giúp người quản trị quản lý các đầu số không mong muốn gửi từ giao diện tạo chiến dịch hoặc từ API gửi SMS.

II. Hướng dẫn sử dụng

Quý khách đăng nhập trang quản lý CRM của SMS Brandname tại đây. Sau khi đăng nhập, Quý khách tìm đến menu Danh sách đen (Blacklist) để tiến hành thao tác thêm số điện thoại cần chặn.

Vào giao diện quản lý Danh sách đen, Quý khách sẽ có các phần như:

1. Quản lý danh sách số điện thoại: giúp người quản trị quản lý danh sách kho số cần chặn, có thể xóa một hoặc nhiều số điện thoại khỏi danh sách khi cần.

2. Bộ lọc tìm kiếm số điện thoại: giúp người quản trị tìm số điện thoại trong danh sách đã chặn.

3. Bộ nhập số điện thoại hàng loạt: giúp người quản trị nhập nhanh chóng các số điện thoại cần chặn từ danh sách hoặc tập tin tập hợp số điện thoại dễ dàng.

  • Nhập dạng Văn bản: người quản trị nhập một hoặc nhiều số điện thoại, các số cách nhau bởi chấm dấu phẩy và theo định dang 09xxxxxxxx và 849xxxxxxxxx
  • Nhập từ Tập tin: Định dạng theo file txt mẫu, mỗi số điện thoại 1 dòng, định dang đầu số 09xxxxxxxx hoặc 84xxxxxxxxx

Người quản trị thao tác thêm số điện thoại cần chặn sẽ thực hiện được như các hình sau:

Bước 1: thêm số điện thoại hoặc danh sách số điện thoại vào phần nhập số cần chặn.

Bước 2: Thêm và lưu thành công. Quý khách sẽ có số điện thoại cần chặn trong phần quản lý số.

Bước 3: Kiểm tra thử lại với đầu số gửi SMS trong Danh sách đen từ chiến dịch thì người quản trị sẽ nhận cảnh báo như hình với cả 2 loại chiến dịch quảng cáo và chăm sóc khách hàng:

– Gửi bằng CRM:

– Gửi qua API: khi sử dụng API để gửi thì người quản trị sẽ có code kiểm tra Danh sách đen để loại bỏ số điện thoại cần bỏ. Tham khảo thêm API tại đây.

Trên đây là hướng dẫn người quản trị sử dụng tính năng Danh sách đen cho trường hợp hệ thống website / ứng dụng không xử lý kho số điện thoại cần chặn.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của P.A Việt Nam!

P.A Việt NamSMS Brandname

Rate this post