SMS Brandname: Quản lý Coupon

  • Saturday 28/09/2019

I. Hướng dẫn tạo mới, quản lý Coupon:

Quý khách vào trang https://crm.pavietnam.vn/, đăng nhập với tài khoản được cung cấp bởi P.A Việt Nam.

Đăng nhập thành công, quý khách truy cập vào menu Quản lý Coupon >> Quản lý Nhóm Coupon:

Quý khách click vào nút Thêm mới để tạo mới Nhóm Coupon:

Quý khách nhập Tên nhóm Coupon, chọn vào nút Trạng thái để kích hoạt nhóm:

Quý khách click nút Lưu để tạo nhóm, sau khi thấy thông báo sau là thành công:

Bên phải trang tạo Nhóm Coupon quý khách sẽ thấy tên nhóm đã tạo ra.

Quý khách click vào menu Quản lý Coupon để chuyển về trang quản lý Coupon. Tại trang này, Quý khách click vào nút Thêm mới để tạo Coupon:

Tại trang tạo mã Coupon, Quý khách sẽ điền vào các ô:

– Danh sách mã Coupon (Quý khách có thể tạo một lúc nhiều mã Coupon bằng cách sử dụng dấu chấm phải (;) để ngăn các mã.

– Chọn tên nhóm coupon muốn nhóm lại.

Quý khách click nút lưu để tạo mã Coupon. Quý khách thấy thông báo như ảnh sau là tạo thành công:

Quý khách click menu Quản lý Coupon để về trang quản lý mã Coupon và xem danh sách các mã đã tạo ra ở trang này:

Ở trang này quý khách sẽ thấy các mã Coupon đã tạo ra bao gồm:

– Tên mã Coupon.

– Tên nhóm mã Coupon.

– Ngày tạo.

– Trạng thái: thể hiện Coupon đã sử dụng / chưa sử dụng.

– Số điện thoại: chỉ xuất hiện khi mã coupon được số điện thoại sử dụng.

– Cột thao tác xóa, sửa mã Coupon.

 

II. Hỗ trợ nhập hàng loạt Coupon:

Quý khách vào trang https://crm.pavietnam.vn/, đăng nhập với tài khoản được cung cấp bởi P.A Việt Nam.

Đăng nhập thành công, quý khách truy cập vào menu Quản lý Coupon >> chọn Nhập.

* Trước khi nhập hàng loạt mã Coupon, quý khách sẽ cần tạo trước nhóm Coupon như bước (I. Hướng dẫn tạo mới, quản lý Coupon) đã hướng dẫn ở trên.

nganluong-4.png

Tại trang hỗ trợ nhập hàng loạt mã Coupon, quý khách click downlad mẫu file để chuẩn bị sẵn danh sách mã Coupon.

Khi đã hoàn thành danh sách file mẫu chứa mã Coupon cần nhập hàng loạt, quý khách chon nút tìm file trên máy tính của quý khách để upload file vào CRM.

Quý khách chọn nhóm Coupon đã tạo để tiến hành nhóm mã Coupon để quản lý.

Quý khách click nút Nhập để tiến hành tạo hàng loạt mã Coupon.

Quý khách thấy thông báo sau là nhập hàng loạt thành công:

Quý khách click menu Quản lý Coupon để xem toàn bộ danh sách Coupon đã nhập hàng loạt.

Kết thúc hướng dẫn.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

P.A Việt Nam

28/9/2019

 

Rate this post