Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Brandname] Quy định khai báo hồ sơ đáp ứng yêu cầu tại Nghị định 91/2020/ND-CP ngày 14/8/2020

SMS Brandname định danh nghị định 91

Kính gửi Quý khách hàng,

P.A Việt Nam gửi Quý Đối tác quy định khai báo hồ sơ SMS, Voice Brandname áp dụng từ ngày 01/10/2020 căn cứ theo quy định tại Nghị định 91/2020/ND-CP:

1. Đối với các brandname được khai báo trên hệ thống của các nhà mạng trước ngày 01/10/2020

– Nhà mạng sẽ tổng hợp và chuyển hồ sơ (bản điện tử) các tên định danh đến Cục an toàn thông tin (Cục ATTT) để thực hiện khai báo trên hệ thống của Bộ TT&TT. Nếu có thay đổi Chúng tôi sẽ thông báo lại sau.

– Trong thời gian cục ATTT xét duyệt hồ sơ, nhà mạng vẫn duy trì brandname đã được active trên hệ thống. Sau thời gian trên, nếu hồ sơ xét duyệt không nằm trong danh sách tên định danh hợp pháp được công bố theo quy định của Cục ATTT, nhà mạng sẽ thực hiện hủy brandname đó trên hệ thống. Khách hàng sẽ thực hiện khai báo tên định danh theo hướng dẫn tại điều 24,25,26 của nghị định 91/2020/NĐ-CP cụ thể: file đính kèm.

2. Đối với các brandname được khai báo mới ở các nhà mạng sau ngày 01/10/2020

Hồ sơ khai báo ngoài các giấy tờ theo quy định của nhà mạng (Đăng ký kinh doanh, Ủy quyền khai báo, Chứng minh thương hiệu, hợp đồng miền….) cần bổ sung thêm giấy chứng nhận tên định danh do cục ATTT cấp để được khai báo trên hệ thống của nhà mạng.

P.A Việt Nam xin thông báo để Quý khách hàng nắm thông tin và thực hiện triển khai theo hướng dẫn.

3. Phương thức nộp và định danh (điều 25 và 26 của NĐ 91)

(*) File đính kèm của Nghị định 91/2020/ND-CP ngày 14/8/2020, Quý khách tải tại đây:

[Link download]


Bài viết tham khảo:

[SMS Brandname] Quy định và hướng dẫn đăng ký SMS Brandname

[Brandname] Hướng dẫn khách hàng khai báo định danh với Cục ATTT (Biểu mẫu 1)

[Brandname] Quy định khai báo hồ sơ đáp ứng yêu cầu tại Nghị định 91/2020/ND-CP ngày 14/8/2020

[Brandname] Hướng dẫn nộp hồ sơ Định danh theo Nghị Định 91/2020 trực tuyến trên cổng Thông tin Dịch Vụ Công

 

P.A Việt NamSMS Brandname

Rate this post
Exit mobile version