[SMS Brandname] Thông báo áp dụng khai báo tin nhắn mẫu CSKH nhà mạng Vinaphone (cập nhật 1/6/2020)

  • Friday 07/02/2020

Kính gửi Quý khách hàng,

P.A Việt Nam xin gửi Quý khách thông báo áp dụng khai báo tin nhắn mẫu chăm sóc khách hàng nhà mạng Vinaphone như sau:

1. Lĩnh vực tin nhắn chăm sóc khách hàng áp dụng khai báo tin nhắn mẫu:

– Thương mại điện tử.
– Lĩnh vực khác.
– Mạng xã hội trong nước.
– Mạng xã hội quốc tế.
– Vận tải, taxi.
Lĩnh vực khác: Tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, Ví điện tử, và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác.

2. Thời gian áp dụng:

– Đối với các Brandname khai báo mới kể từ ngày 01/6/2020 của các đơn vị đã hoàn tất chuyển đổi hệ thống: Các tin nhắn thuộc lĩnh vực trên trước khi gửi tin phải khai báo nội dung Template tin nhắn theo quy định mới trên hệ thống SMS Marketing để xét duyệt và active Template, đồng thời khách hàng phải gửi tin theo đúng Template đã khai báo.

– Đối với các Brandname đã active trên hệ thống trước ngày 01/6/2020:

+ Hệ thống hỗ trợ duy trì gửi tin theo Template cũ (biến P1, P2..) đến trước ngày thực hiện tắt API cũ (ngày 15/8/2020) theo quy định của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.

+ Kể từ ngày 01/6/2020, nếu các Brandname này phát sinh nội dung tin nhắn mới, phải thực hiện khai báo Template tương tự như với Brandname khai báo mới.

+ Các Đối tác/Khách hàng thực hiện rà soát Template tin nhắn của toàn bộ các Brandname này và hoàn thành trước ngày 15/8/2020 để tránh lỗi dịch vụ khi cắt chuyển API Template.

3. Hướng dẫn khai báo template:

Trong nội dung Template gửi tin CSKH có thể chứa tham biến, tham biến là nội dung được truyền vào khi gửi tin. Tham biến theo quy định như sau:

– Tham biến bao gồm hai thông số: Chữ cái quy định về loại ký tự và số lượng ký tự tối đa, được đặt trong dấu {} và cách nhau bằng dấu (,). (Ví dụ:{A,20}: Là tham biến loại A, được chứa tối đa 20 ký tự không phân biệt Unicode hay un-unicode)

– Mỗi Template có chứa tối đa 05 tham biến cùng một loại (trừ trường hợp tham biến loại D).

– Quy định về loại tham biến trong Template như sau:

+ Loại A: Tham biến có thể chứa mọi ký tự trừ dấu (.)

+ Loại B: Tham biến chứa số và dấu (.)

+ Loại C: Tham biến có chứa đường link URL (Link URL là một đường dẫn liên kết đến website, tham chiếu tới các tài nguyên trên Internet). Đối với các Template có tham biến chứa đường link URL quy định khai báo Template như sau:

  • Phần nội dung tin nhắn cố định: Phải đăng ký đường link URL gốc.
  • Phần tham biến: Là phần mở rộng của đường link URL gốc và không được chứa khoảng trắng.

+ Loại D: Tham biến chứa tất cả các ký tự.

Ghi chú:

  • Loại D chỉ được sử dụng khi Template khai báo có lớn hơn 05 tham biến cùng một loại; Template có cấu trúc phức tạp hoặc các trường hợp đặc biệt (nếu có).
  • Đối với các tham biến loại D, tùy theo tính phù hợp thực tế của nội dung tin nhắn mẫu, Ban Kế hoạch khách hàng sẽ xem xét việc xét duyệt hay không.

– Quy định Template tin nhắn trả mã xác thực (OTP):

+ Template tin nhắn trả mã xác thực chỉ khai bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.

+ Yêu cầu bắt buộc phải ghi rõ tên Brandname trong phần nội dung tin nhắn.

  • Trường hợp tin nhắn trả mã xác thực không cần truy cập vào đường link URL: Số lượng ký tự giới hạn của tham số tối đa là 10 ký tự.
  • Trường hợp tin nhắn trả mã xác thực cần truy cập vào đường link URL: Thực hiện theo quy định tham biến loại C.

Nội dung tin nhắn phải gửi theo đúng cấu trúc Template đã active, trường hợp gửi sai cấu trúc hệ thống sẽ báo lỗi Template và tin nhắn sẽ không được gửi đi. Trong các trường hợp nếu phát hiện nội dung tin nhắn gửi sai so với Template đăng ký Ban Kế hoạch khách hàng sẽ lập tức khóa Brandname, đơn vị bán hàng và khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc gửi tin sai mục đích đăng ký.

_ Liên kết tải tập tin khai báo:

[Link download]

(cập nhật tháng 6/2020)

– Thời gian duyệt template: Tối đa 2-7 ngày làm việc.

Nếu Quý khách gặp khó khăn trong khai template, Quý khách vui lòng cung cấp cho Kỹ thuật P.A nội dung cụ thể, ghi chú các biến thay đổi, số lượng ký tự tối đa của biến thì Kỹ thuật P.A sẽ giúp Quý khách chuyển đổi và khai báo.

Vậy P.A Việt Nam xin gửi Quý khách thông tin để chủ động việc khai báo tin nhắn mẫu kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của P.A Việt Nam.

Bài viết tham khảo:

SMS Brandname
P.A Việt Nam

 

Rate this post