Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

SMS Brandname: Thông báo về việc chuyển đổi đầu số từ 11 số sang 10 số

Kính gửi Quý Khách Hàng,

PA Việt Nam xin thông báo đến Quý khách kế hoạch chuyển đổi đầu số của các nhà mạng như sau:

          Việc chuyển đổi theo kế hoạch của nhà mạng, tức là đầu nào đã được chuyển đổi mới có thể sử dụng song song đầu số mới và cũ. Do đó quý khách hàng chủ động chuyển đổi đầu số theo đúng lộ trình của nhà mạng để tránh gián đoạn thông tin.

          1 tin nhắn chỉ nên gửi hoặc là số cũ hoặc số mới, tránh trường hợp tính phí 2 lần.

          Sau ngày 14/11/2018, Quý khách gửi tin nhắn qua Web tool và API do PA Việt Nam cung cấp chỉ chấp nhận đầu số mới.

          Trong thời gian nhà mạng nâng cấp có thể gián đoạn hệ thống, Quý khách vui lòng liên hệ PA Việt Nam để được hỗ trợ.

NHÀ MẠNG THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI ĐẦU SỐ CŨ ĐẦU SỐ MỚI
MOBIFONE + 00:00 ngày 15/09/2018 120 70
+ 00:00 ngày 21/09/2018 121 79
+ 00:00 ngày 25/09/2018 122 77
+ 00:00 ngày 28/09/2018 126 76
+ 00:00 ngày 02/10/2018 128 78
       
VINAPHONE + 23h00 đêm 14/09 – 5h00 sáng 15/09/2018 124 84
+ 23h00 đêm 17/09 – 5h00 sáng 18/09/2018 127 81
+ 23h00 đêm 20/09 – 5h00 sáng 21/09/2018 129 82
+ 23h00 đêm 23/09 – 5h00 sáng 24/09/2018 123 83
+ 23h00 đêm 26/09 – 5h00 sáng 27/09/2018 125 85
       
VIETTEL + 00:00 ngày 15/09/2018 169.66 39.66
+ 00:00 ngày 17/09/2018 169 39
+ 00:00 ngày 19/09/2018 168 38
+ 00:00 ngày 23/09/2018 167 37
+ 00:00 ngày 25/09/2018 166 36
+ 00:00 ngày 27/09/2018 165 35
+ 00:00 ngày 03/10/2018 164 34
+ 00:00 ngày 05/10/2018 163 33
+ 00:00 ngày 07/10/2018 162 32
       
GMOBILE + 00:00 ngày 15/09/2018 199.2 59.2
+ 00:00 ngày 17/09/2018 199.3 59.3
+ 00:00 ngày 19/09/2018 199.8 59.8
+ 00:00 ngày 21/09/2018 199.9 59.9
       
VIETNAMOBILE + 00:00 ngày 15/09/2018 186.4 56.4
186.2 56.2
+ 00:00 ngày 17/09/2018 186.3 56.3
+ 00:00 ngày 19/09/2018 188.4 58.4
188.5 58.5
188.6 58.6
188.7 58.7
188.8 58.8
188.9 58.9
+ 00:00 ngày 21/09/2018 188.3 58.3
+ 00:00 ngày 23/09/2018 186.5 56.5
186.6 56.6
186.7 56.7
186.8 56.8
186.9 56.9
188.2 58.2

 

PA Việt Nam

Rate this post
Exit mobile version