SMTP, POP3, IMAP – Danh sách port mail server thông dụng

 • Thursday 27/03/2014

Trong bài viết này chúng ta sẽ liệt kê một số các port mail server thông dụng cũng như các server smtp/pop/imap của các dịch vụ Email Server tại P.A Vietnam và một số nhà cung cấp phố biến khác. Bạn cũng có thể xem thêm các khái niệm SMTP/POP/IMAP và sự khác nhau giữa các giao thức này tại đây.

Danh sách Port Mail thông dụng

SMTP/POP/IMAP Cổng mặc định

Đây là một số cổng SMTP / IMAP / POP3 thông dụng :

SMTP AUTH: Port 25

SMTP SSL: Port 465

SMTP StartTLS: Port 587

POP3 : Port 110

POP3 SSL Port: 995

IMAP Port: 143

IMAP SSL Port: 993

 

Dịch vụ Email Server tại P.A Vietnam

SMTP Server: mail.YourDomain: Port: 25

POP3 Server: mail.YourDomain: Port: 110

IMAP Server: mail.YourDomain – Port: 143

hoặc

SMTP Server: mailXX.maychuemail.com: Port: 465 (SSL)

POP3 Server: mailXX.maychuemail.com: Port: 995 (SSL)

IMAP Server: mailXX.maychuemail.com – Port: 993 (SSL)

trong đó XX sẽ thay đổi tùy vào dịch vụ của bạn (hãy kiểm tra email đăng ký dịch vụ để có thông tin chính xác nhất)

Gmail

Incoming Mail (POP) Server: pop.gmail.com

Outgoing Mail (SMTP) Server: smtp.gmail.com

Incoming Mail (IMAP) Server: imap.gmail.com

Thông số chi tiết hơn bạn có thể xem hình bên dưới:

 

 

 

 

Microsoft 365/Outlook/Hotmail/Live.com

 

 


iCloud

SMTP Server : smtp.mail.me.com

 • SSL Required: Yes
 • Port: 993 (If you see an error message when using SSL, try using TLS instead)


IMAP Server : imap.mail.me.com

 • SSL Required: Yes
 • Port: 587 (If you see an error message when using SSL, try using TLS or STARTTLS instead)
 • SMTP Authentication Required: Yes

 

Yahoo Mail

Máy chủ Thư Đến (IMAP)

 • Máy chủ – imap.mail.yahoo.com
 • Cổng – 993
 • Yêu cầu SSL – 

Máy chủ Thư đi (SMTP)

 • Máy chủ – smtp.mail.yahoo.com
 • Cổng – 465 hoặc 587
 • Yêu cầu SSL – 
 • Yêu cầu xác thực – 

Máy chủ thư đến (POP)

 • Máy chủ – pop.mail.yahoo.com
 • Cổng – 995
 • Yêu cầu SSL – 

 

Bạn có thể tham khảo các gói dịch vụ Email Server đang được P.A Vietnam cung cấp tại đây

Các chương trình khuyến mãi hot nhất hiện nay: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

4.5/5 - (203 bình chọn)