Hướng dẫn cấu hình SMTP và các tính năng liên quan của Web30s

  • Friday 29/10/2021

1. Hướng dẫn cấu hình SMTP

SMTP là một giao thức truyền tải thư (email). Nếu dùng chung 1 hệ thống SMTP để gửi email với số lượng lớn thì các email được gửi từ hệ thống SMTP này có thể bị đánh dấu là spam và bị đưa vào folder junk/spam của người nhận.

– Khi sử dụng thiết lập này, Quý khách sẽ khai báo sử dụng SMTP của Quý khách (không dùng SMTP mặc định của hệ thống), qua đó hạn chế được việc các email được gửi từ website bị đưa vào folder junk/spam.

– Nếu Quý khách đã có một SMTP riêng (theo tên miền riêng, các tài khoản email như Gmail, Yahoo, Zoho, v.v…) thì Quý khách có thể cấu hình nhập các thông số của SMTP vào form ở Admin > Quản lý website > Cấu hình SMTP.

– Nếu Quý khách chưa có SMTP riêng thì Quý khách vẫn có thể sử dụng tính năng nhận email liên hệ, email thông báo đơn hàng của P.A Việt Nam trên hệ thống web30s đã thiết lập sẵn. Tuy nhiên, P.A Việt Nam không khuyến khích Quý khách sử dụng email có sẵn này vì loại hình dịch vụ Web30s là dịch vụ chia sẻ vì vậy tài khoản sử dụng chung không đạt tỷ lệ gửi email nhanh như SMTP riêng. Trong thời gian chưa có SMTP riêng, Quý khách có thể sử dụng SMTP của Web30s bằng cách vào Admin > Quản lý website > Thiết lập website > tab Thông tin cơ bản > Thông tin khác > ô Email, Quý khách điền email bất kì vào đây.

Quý khách có thể tham khảo các dịch vụ email theo tên miền riêng do P.A Việt Nam đang cung cấp tại đây. cũng như tham khảo Các chương trình khuyến mãi mới nhất của P.A Việt Nam tại đây.

Sau đây là hướng dẫn cấu hình sử dụng SMTP của 1 tài khoản email của Gmail vào tính năng Cấu hình SMTP của Web30s.

  • Yêu cầu: Quý khách có tài khoản Gmail, nếu chưa có thì Quý khách có thể tạo mới email để sử dụng.

Hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng của Gmail

Bước 1:

Giao diện cấu hình tài khoản Gmail

Truy cập vào https://myaccount.google.com/security để bật chức năng mật khẩu hai lớp (2-Step Verification)

Nhấn nút Get Started (Bắt đầu).

Gmail yêu cầu đăng nhập lại hì nhập mật khẩu của email Gmail vào:

Nếu email Quý khách chưa có số điện thoại thì Gmail sẽ yêu cầu Quý khách nhập vào để có thể sử dụng xác thực bảo mật 2 lớp. Làm xong các bước Quý khách sẽ nhấn Next.

Điền mã được gửi về điện thoại vào ô 1 và chọn Next.

Xác thực xong, Quý khách sẽ chọn Turn On để bật xác thực 2 bước đăng nhập.

Chọn nút mũi tên để chuyển đến bước 2.

Bước 2:

Sau khi bật xong, Quý khách vào lại phần Security > Signing in to Google, chọn “Mật khẩu ứng dụng” (App passwords)

Bước 3:

Mục “Select app” chọn “Other”, nhập vào chữ: ‘“SMTP“, sau đó nhấn nút “Generate”:

Một bảng thông báo hiện ra, có 16 ký tự được tô màu vàng, Quý khách hãy lưu lại, đó chính là password của SMTP.

Bước 4:

Sau khi đã tạo mât khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail của Quý khách thành công, Quý khách sẽ truy cập vào Cấu hình SMTP của Web30s bằng cách vào Admin > Quản lý website > Cấu hình SMTP. Quý khách điền thông tin như sau:

(1) Password: 16 ký tự được tạo ở bước 3.

(2) Host: smtp.gmail.com

(3) Username: là gmail đăng gắn cho website (vd: abc@gmail.com)

(4) Secure: SSL | Port: 465

Quý khách bật nút Kích hoạt ở số (5) và chọn Lưu dữ liệu (6).

2. Giới thiệu vị trí email liên hệ sẽ sử dụng đến SMTP

Email sử dụng cho website cấu hình tại Admin > Quản lý website > Thiết lập website > tab Thông tin cơ bản > ô Email

Đây là trường nhập email quản trị, cũng là email nhận thư liên hệ, đơn đặt hàng, …

Sau khi Quý khách đã cấu hình SMTP hoàn tất, khách đặt hàng khi chọn đặt hàng trên website sẽ có 1 mail thông tin đơn hàng gửi về cho email mà khách đặt hàng điền ở thông tin đặt hàng, mail này sẽ được gửi đến email khách hàng ở thư mục Hộp thư đến (Inbox) của hộp thư khách đặt hàng.

3. Menu tính năng Quản lý thư liên hệ

Tại menu Liên hệ, khi điền thông tin liên hệ và gửi đi, thì thông tin sẽ được gửi về Admin > Quản lý thư liên hệ và gửi đến email tại Admin > Quản lý website > Thiết lập website > tab Thông tin cơ bản > ô Email.

Ở Quản lý thư liên hệ có danh sách gồm các cột Họ tên, Điện thoại, Email, Thời gian gửiTác vụ.

Nếu Quý khách muốn xem chi tiết liên hệ này thì ở cột Tác vụ Quý khách chọn vào icon số 1 hình con mắt.

Quý khách có thể điền ghi chú cho liên hệ này, sau đó chọn nút Cập nhật màu xanh dương.

Nếu muốn xóa liên hệ này, Quý khách chọn vào icon số 2 ở cột Tác vụ – hình thùng rác màu đỏ, khi xóa sẽ có thêm 1 popup xác nhận là Quý khách có chắc chắn xóa không, nếu Quý khách chọn xóa nhầm.

Nếu Quý khách muốn xóa tất cả liên hệ, Quý khách chọn vào ô vuông trên cùng của cột ngoài cùng trái để chọn tất cả (1), sau đó chọn xóa ở nút xóa màu đỏ số 2, khi xóa sẽ có thêm 1 popup xác nhận là Quý khách có chắc chắn xóa không, nếu Quý khách chọn xóa nhầm.

Hoặc Quý khách chỉ cẩn xóa một số liên hệ, Quý khách sẽ đánh dấu vào các liên hệ cần xóa (1), sau đó chọn xóa ở nút xóa màu đỏ số 2, khi xóa sẽ có thêm 1 popup xác nhận là Quý khách có chắc chắn xóa không, nếu Quý khách chọn xóa nhầm.

4. Tính năng Newsletters

Vị trí Newsletters thường gắn ở vị trí như ảnh, khách hàng của Quý khách sẽ điền email muốn nhận thông báo khuyến mãi, sự kiện từ phía Quý khách vào, sau đó chọn nút gửi bên phải.

Thông tin sẽ được gửi về Admin > Quản lý website > Newsletters

Khi email gửi về tại đây, Quý khách có thể copy email này vào mail list (các email sẽ được Quý khách gửi đến những thông báo khuyến mãi, sự kiện) ở gmail Quý khách ; khi cần gửi thông báo khuyến mãi, sự kiện Quý khách sẽ điền ở To (Đến) là mail list này.

Quý khách có thể chọn xóa email đăng ký này ở nút thùng rác đỏ (2), khi xóa sẽ có thêm 1 popup xác nhận là Quý khách có chắc chắn xóa không, nếu Quý khách chọn xóa nhầm.

Nếu Quý khách muốn xóa tất cả email, Quý khách chọn vào ô vuông trên cùng của cột ngoài cùng trái để chọn tất cả (1), sau đó chọn xóa ở nút xóa màu đỏ số 2, khi xóa sẽ có thêm 1 popup xác nhận là Quý khách có chắc chắn xóa không, nếu Quý khách chọn xóa nhầm.

Hoặc Quý khách chỉ cẩn xóa một số email, Quý khách sẽ đánh dấu vào các liên hệ cần xóa (1), sau đó chọn xóa ở nút xóa màu đỏ số 2, khi xóa sẽ có thêm 1 popup xác nhận là Quý khách có chắc chắn xóa không, nếu Quý khách chọn xóa nhầm.

Thông tin thêm SMTP từ các nhà cung cấp tương tự Gmail như:

  • Zoho:

SMTP dành cho cá nhân sử dụng email Zoho dạng username@zoho.com:

SMTP Host: smtp.zoho.com
Security Type: SSL
Port: 465

SMTP dành cho người dùng là tổ chức sử dụng Zoho với email theo tên miền dạng you@yourdomain.com

SMTP Host: smtppro.zoho.com
Secure | Port: 465 with SSL or  587 with TLS

  • Yahoo! Mail:

SMTP Host: smtp.mail.yahoo.com
Secure: SSL
Port: 465 (SSL) hoặc 587 (TLS)

Bài viết tham khảo:

Quản lý Web30s – Các chức năng cơ bản trong admin Web30s

Quý Khách có thể tham khảo thêm các chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post