So sánh OpenLiteSpeed và LiteSpeed Enterprise

 • Wednesday 24/08/2022

Bài viết này sẽ giải thích chi tiết, so sánh OpenLiteSpeed và LiteSpeed Enterprise với các lợi ích, tính năng để có cái nhìn tổng quát trước khi sử dụng

OpenLiteSpeed (OLS) :

 • Phù hợp với những website mà không có sự thay đổi thường xuyên, lý do là OLS cần restart lại mỗi khi có 1 cập nhật liên quan tới nội dung file .htaccess (tạo mới, ghi đè)
 • Bộ nhớ đệm (cache)
 • Apache-compatible rewrite rules
 • Tương thích Directadmin, Cyberpanel
 • Mã nguồn mở, miễn phí
 • Unlimited worker processes
 • Có cộng đồng, forum hỗ trợ các lỗi, tính năng

Litespeed Enterprise :

 • Lý tưởng cho môi trường share hosting, các nhà cung cấp dịch vụ, nơi mà dữ liệu cập nhật liên tục.
 • LiteSpeed ​​Web Server tự động phát hiện các thay đổi đối với .htaccess và điều chỉnh nếu cần mà không cần khởi động lại dịch vụ như OLS
 • Bộ nhớ đệm (cache) tốt hơn so với OLS
 • Full Apache compatibility
 • Tương thích Directadmin, cPanel, Cyberpanel, Plesk và hơn thế nữa …
 • Number of worker processes based on license
 • Bản trả phí theo license
 • Có đội ngũ dev của Litespeed Enterprise hỗ trợ riêng qua các kênh như support, email …

BẢNG SO SÁNH CHI TIẾT TÍNH NĂNG

Open Enterprise
 Basic Features
HTTP / HTTP/2 / HTTP/3 / SPDY / QUIC x x
IPv4 and IPv6 x x
Languages: PHP, Perl, Ruby, Python, NodeJS, JSP, etc. x x
SAPIs: LiteSpeed API, CGI, FCGI, AJPv13, Proxy x x
Unlimited IP and name-based virtual hosting x x
GZIP and Brotli compression x x
WebSocket Proxy x x
TLS v1.3 x x
Runs on Linux, FreeBSD x x
CloudLinux CL LVE x x
 Apache Compatibility
Apache mod_rewrite rules x x
Standard mod_security v3 engine x
Optimized commercial mod_security engine x
Reads Apache’s configuration files directly x
Apache Hosting control panel compatible x
Full .htaccess support x
 Performance & Scalability
Event-Driven Architecture x x
high concurrent connection capacity x x
Tiny memory footprint x x
Sendfile() x x
LiteSpeed’s exclusive server API (LSAPI) x x
Separation of server and web applications x x
PageSpeed Support x x
Built-in page caching x x
Asynchronous I/O support x x
Advanced .htaccess caching x
SSL Offloading x
 Security
Anti-DDoS connection and bandwidth throttling x x
Anti SSL BEAST and negotiation attack capabilities x x
Strict HTTP request validation x x
Denies buffer-overrun attempts x x
PHP / Ruby / CGI / FCGI / LSAPI suEXEC x x
mod_security compatibility x x
SSL client verification x x
reCAPTCHA Protection x x
CloudLinux CageFS compatibility x x
WordPress Brute Force Attacks Protection x
chroot ability x
 High Availability
Apply changes with zero downtime x x
Recovers from service failure instantly x x
Zero downtime server software upgrade x
 Ease of Use
Intuitive WebAdmin console GUI x x
Virtual host templates for easy configuration x x
Real-time service monitoring x x
Integrated into CyberPanelDirectAdmin x x
Version management x
cPanel/WHM plugin / Plesk plugin x
 Cache Plugin Support
WordPress x x
Joomla x x
OpenCart x x
Drupal 8 x x
XenForo 1.x and 2.x x x
MediaWiki x x
Magento 1.x and 2.x x
PrestaShop x
Laravel x x
Shopware x
 Advanced Features
Easily run multiple versions of PHP on one server x x
mp4/flv streaming x x
Stream logs to external logger x x
Geo-IP lookup x x
Custom log formatting x x
Node JS, Python/Django, Ruby/Rails app server support x x
ESI support x
MS FrontPage Server Extensions x
Rails shared hosting x
Redis mass hosting x

Xem thêm các bài viết khác tại: https://kb.pavietnam.vn/

Nguồn: https://www.litespeedtech.com/products/litespeed-web-server/editions

Quý khách có thể đăng ký license Litespeed Enterprise tại https://www.pavietnam.vn/vn/lite-speed.html

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/