SSH là gì?

  • Tuesday 01/06/2021

SSH là gì?

SSH là chữ viết tắt của Secure Shell, tạm dịch là “môi trường an toàn” SSH được hiểu đơn giản là giao thức kết nối giữa máy chủ và máy khách được bảo mật một cách an toàn. Hiểu đơn giản hơn, Bạn sử dụng SSH để kết nối với VPS, Server thì sẽ không sợ bị đánh cắp thông tin được truyền đi giữa máy tính của Bạn và máy chủ. SSH cũng giống như giao thức SSL, nó mã hóa dữ liệu đường truyền. Bạn có thể sử dụng để chạy chương trình, chuyển tập tin, chuyển tiếp khác kết nối TCP / IP qua liên kết an toàn. Hiện nay SSH có phiên bản 2 là SSH2.

Các công cụ SSH phổ biến hiện nay: PuTTY, OpenSSH

Cách hoạt động của SSH

SSH làm việc thông qua 3 bước đơn giản:
• Định danh host – xác định định danh của hệ thống tham gia phiên làm việc SSH.
• Mã hoá – thiết lập kênh làm việc mã hoá.
• Chứng thực – xác thực người sử dụng có quyền đăng nhập hệ thống

Định danh host (được hiểu là máy khách – máy tính điều khiển)

Việc định danh host được thực hiện qua việc trao đổi khoá. Mỗi máy tính điều khiển SSH có một khoá định danh duy nhất. Khoá này gồm hai thành phần: khoá riêng tư và khoá công cộng. Khoá công cộng được sử dụng khi cần trao đổi giữa các máy chủ với nhau trong phiên làm việc SSH, dữ liệu sẽ được mã hoá bằng khoá công khai và chỉ có thể giải mã bằng khoá riêng. Khi có sự thay đổi về cấu hình trên máy chủ: thay đổi chương trình SSH, thay đổi cơ bản trong hệ điều hành, khoá định danh cũng sẽ thay đổi. Khi đó mọi người sử dụng SSH để đăng nhập vào máy chủ này đều được cảnh báo về sự thay đổi này. Khi hai hệ thống bắt đầu một phiên làm việc SSH, máy chủ sẽ gửi khoá công cộng của nó cho máy khách. Máy khách sinh ra một khoá phiên ngẫu nhiên và mã hoá khoá này bằng khoá công cộng của máy chủ, sau đó gửi lại cho máy chủ. Máy chủ sẽ giải mã khoá phiên này bằng khoá riêng của mình và nhận được khoá phiên. Khoá phiên này sẽ là khoá sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa hai máy. Quá trình này được xem như các bước nhận diện máy chủ và máy khách. Kiểu mã hóa an toàn tập tin trên đường truyền này của SSH cũng giống với cơ chế của SSL (Giao thức https trên trình duyệt)

Mã hoá dữ liệu

Sau khi hoàn tất việc thiết lập phiên làm việc bảo mật (trao đổi khoá, định danh), quá trình trao đổi dữ liệu diễn ra thông qua một bước trung gian đó là mã hoá/giải mã. Điều đó có nghĩa là dữ liệu gửi/nhận trên đường truyền đều được mã hoá và giải mã theo cơ chế đã thoả thuận trước giữa máy chủ và máy khách. Việc lựa chọn cơ chế mã hoá thường do máy khách quyết định. Các cơ chế mã hoá thường được chọn bao gồm: 3DES, IDEA, và Blowfish. Khi cơ chế mã hoá được lựa chọn, máy chủ và máy khách trao đổi khoá mã hoá cho nhau. Việc trao đổi này cũng được bảo mật dựa trên đinh danh bí mật của các máy. Kẻ tấn công khó có thể đánh cắp và giải mã thông tin trao đổi trên đường truyền vì không biết được khoá mã hoá. Các thuật toán mã hoá khác nhau và các ưu, nhược điểm của từng loại:

3DES (cũng được biết như Triple-DES) — phương pháp mã hoá mặc định cho SSH.
IDEA—Nhanh hơn 3DES, nhưng chậm hơn Arcfour và Blowfish.
Arcfour—Nhanh, nhưng các vấn đề bảo mật đã được phát hiện.
Blowfish—Nhanh và bảo mật, nhưng các phương pháp mã hoá đang được cải tiến.

Chứng thực và giải mã

Việc chứng thực là bước cuối cùng trong ba bước, và là bước đa dạng nhất. Tại thời điểm này, kênh trao đổi bản thân nó đã được bảo mật. Mỗi định danh và truy nhập của người sử dụng có thể được cung cấp theo rất nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, kiểu chứng thực rhosts có thể được sử dụng, nhưng không phải là mặc định; nó đơn giản chỉ kiểm tra định danh của máy khách được liệt kê trong file rhost (theo DNS và địa chỉ IP). Việc chứng thực mật khẩu là một cách rất thông dụng để định danh người sử dụng, nhưng ngoài ra cũng có các cách khác: chứng thực RSA, sử dụng ssh-keygen và ssh-agent để chứng thực các cặp khoá.

SSH là một giao thức rất linh hoạt, và có rất nhiều cách (kiểu mã hóa) khác nhau. kiến trúc mở của giao thức cho phép các dịch vụ này để chạy cùng một lúc mà không cản trở nhau.

SSH sử dụng để quản lý VPS hoặc server riêng sử dụng hệ điều hành Linux.
Tham khảo dịch vụ VPS, server riêng tại link
https://www.pavietnam.vn/vn/vps-server.html
https://www.pavietnam.vn/vn/thue-server-rieng.html

Cách kết nối SSH từ máy tính windows

Tham khảo cách sử dụng SSH bằng phần mềm putty tại đây