SSL là gì? Tại sao cần SSL?

Nội dung1.1. SSL làm việc như thế nào?1.2. Những gì xảy ra khi một máy tính kết nối với một Website đã được chứng thực ?1.3. Trình duyệt làm thế nào để kiểm tra một SSL là có thực hay không ? 1.1. SSL làm việc như thế nào? 1.2. Những gì xảy ra khi … Đọc tiếp SSL là gì? Tại sao cần SSL?