SSL site seal là gì ? Các loại site seal

  • Thursday 06/05/2021

Site Seal là gì ?

Khi sử dụng chứng chỉ SSL trả phí, thì mỗi chứng chỉ sẽ được cấp một logo chứng nhận là đang sử dụng chứng chỉ SSL của tổ chức đó, hay còn được gọi là Site Seal hoặc Trust Seal.

Các loại Site Seal: 

Site Seal gồm có 2 loại là Dynamic và Static:

  • Dynamic: Là site seal dạng động, có thể hỗ trợ hiệu ứng hiển thị thông tin về website hoặc doanh nghiệp khi rê chuột vào. Điều này sẽ giúp người dùng tin tưởng vào website mà họ đang truy cập nhiều hơn.
  • Static: Với một số chứng chỉ SSL giá rẻ thì chỉ hỗ trợ site seal dạng tĩnh, nó chỉ là một tấm ảnh và có thể đặt vào bất cứ đâu trong website nhưng sẽ không có hiệu ứng rê chuột vào hoặc không thể nhấp để xem thông tin được.