Studio3T là gì ? Hướng dẫn cơ bản kết nối, quản trị Mongodb từ xa qua giao diện bằng phần mềm Robo 3T

  • Thursday 27/07/2023

Bài viết này hướng dẫn các bạn kết nối, quản lý cơ bản cơ sở dữ liệu mongodb từ xa qua giao diện thay vì dùng lệnh bằng phần mềm thuộc Studio3T

Robo 3T là một tool miễn phí giúp sử dụng MongoDB một cách đơn giản và hiệu quả hơn.

Để tải phần mềm này, bạn truy cập vào trang web https://studio3t.com/download-studio3t-free/, có 2 phiên bản là Studio 3T (trả phí) và Robo 3T (free).

Bài viết này sử dụng Robo 3T (miễn phí), đáp ứng nhu cầu cơ bản quản trị cơ sở dữ liệu Mongodb

1/ KẾT NỐI

1.1/ Sau khi cài đặt hoàn tất, lần lượt tick vào Connect > New connection > Paste your connection string ….

studio3t

1.2/ Nhập đường dẫn kết nối của server cài đặt mongodb:

Lưu ý: thực hiện thay đổi file config mongodb phần bindIp từ 127.0.0.1 sang 0.0.0.0 và restart mongodb thì việc kết nối từ xa vào interface sau mới thành công

1.3/ Test connection đảm bảo kết nối thành công

1.4/ Set connection name và lưu lại > connect

Tới đây là đã hoàn tất việc kết nối vào mongodb trên server có IP liên quan

2/ QUẢN TRỊ CƠ BẢN

2.1/ Tạo database

Để khởi tạo database mới, bạn phải chuột vào tên database này và chọn Add database > OK

2.2/ Khởi tạo user, gán quyền user vào database liên quan bằng cách phải chuột database vừa tạo > Manage Users

Nhập user + mật khẩu

Mục Grant Roles chọn quyền tương ứng muốn dùng

Hoàn tất Add user để khởi tạo

2.3/ Import, Export

Chọn database tương ứng > Import > Chọn định dạng muốn import > Configure

Add source > đi tới đường dẫn chứa các file json cần import và tick chọn toàn bộ, lưu ý phần Target Database cần set lại tương ứng với dbname ban đầu đã tạo

Set lại target database bằng cách tick chọn all và phải chuột > Set Target Database > nhập tên database tương ứng cần import > OK > RUN

Phải chuột vào phần Operation chọn Show status log để kiểm tra tiến hành import thành công hay lỗi

Tới đây là hoàn tất việc import database, các bạn có thể quản trị nhiều hơn với nhiều công cụ có sẵn được tích hợp trong phần mềm này

Muốn Export database thì chọn tương tự và thao tác như phần Import, show log status sau khi Export

Hi vọng qua bài viết này, sẽ giúp được các bạn quản trị được mongodb một cách dễ dàng qua giao diện trực quan

Tham khảo thêm các bài viết thủ thuật khác tại https://kb.pavietnam.vn/

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng :
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)