Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Sử dụng nhiều version PHP trên 1 hosting cPanel

Hỏi: Nếu bạn có 2 website sử dụng wordpress , 1 web sử dụng php 5.6 (bắt buộc) abc.com và 1 web xyz.net dùng php 7.3 

thì tôi sử dụng trên cùng hosting được ko ?

 

Trả lời: Hoàn toàn được

Cách thực hiện 

 

vào PHP Selector của cPanel  chọn PHP 5.6, nhớ qua mục module  check các ext sử dụng và lưu lại

 

đây sẽ là version mặc định của toạn bộ hosting

 

Để set website xyz.net sử dụng php 7.3 bạn vào multiphp_manager 

 

Chọn website xyz.net và chọn version  PHP 7.3 (ea-php73) và lưu lại

 

sau đó bạn check lại phpinfo

 

Lưu ý 1 số wordpress version cũ  khi cấu hinh php7.3 trên PHP Selector bị lỗi “Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress” và cách fix là cấu hình php 7.3 trên multiphp_manager 

Lý do php 7.3 trên multiphp_manager  chạy được là do có cài ext ea-php73-php-mysqlnd.x86_64

 

Tuy nhiên theo khuyến cáo giải pháp tốt nhất để khắc phục lỗi “Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress” vẫn là nâng cấp WordPress lên phiên bản mới nhất

4.6/5 - (80 bình chọn)
Exit mobile version