Sử Dụng Plugin Easy WP SMTP Cấu Hình SMTP WordPress

  • Friday 17/09/2021

Sử dụng plugin Easy WP SMTP cấu hình SMTP trên WordPress

Như các bạn đã biết, do hàm mail() của PHP khi gởi mail không cần chứng thực SMTP (khi gởi mail không cần khai báo địa chỉ gởi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gởi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gởi đến là có thể gởi mail thành công và chính điều này dẫn đến tình trạng server bị tổ chức chống Spam quốc tế ngăn chặn và không thể gới-nhận mail được nữa vì bị đưa vào danh sách Black List.

Do vậy, PAvietnam đã chặn hàm mail() để tránh trường hợp trên xảy ra.

Tuy nhiên các bạn có thể gởi mail thành công từ website bằng cách thông qua thư viện phpmailer khi cấu hình SMTP đầy đủ trong form gởi mail trên website để thực hiện gởi mail hợp lệ. Nếu website được xây dựng từ WordPress thì cấu hình như thế nào ? Chúng ta có thể tham khảo sử dụng plugin Easy WP SMTP cấu hình SMTP trên WordPress để gửi mail trên form liên hệ hoặc một số form cần thiết khác.

1. Cài đặt plugin Easy WP SMTP

Để thực hiện cài đặt plugin trên WordPress, chúng ta cần phải login vào quản trị website rồi thực hiện như sau:

– Cài đặt trực tiếp từ phần quản lý Plugins –>> Chọn Add New –>> Ở phần “Keyword” nhập từ khóa “easy wp smtp” rồi thực hiện cài đặt. Sau khi cài đặt xong chúng ta chọn “Active” để kích hoặc plugin.

– Hoặc chúng ta có thể download plugin Easy WP SMTP rồi thực hiện cài đặt theo cách Upload Plugins.

2. Sử dụng mail hosting

Để Sử dụng plugin Easy WP SMTP cấu hình gửi mail SMTP trên wordpress, chúng ta chọn Settings –>> Easy WP SMTP và thực hiện cấu hình như ảnh đính kèm

3. Sử dụng Gmail

Tương tự, chúng ta chọn Settings –>> Easy WP SMTP và thực hiện cấu hình như ảnh đính kèm

 

Hy vọng mọi người sẽ thực hiện thành công hướng dẫn sử dụng Plugin Easy WP SMTP cấu cình SMTP trên WordPress.


 

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

5/5 - (2 bình chọn)