Sử dụng SMTP của PA cung cấp để gởi Email mã nguồn PHP

  • Friday 19/07/2013

Như các bạn đã biết, do hàm mail() của PHP khi gởi mail không cần chứng thực SMTP (khi gởi mail không cần khai báo địa chỉ gởi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gởi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gởi đến là có thể gởi mail thành công và chính điều này dẫn đến tình trạng server bị tổ chức chống Spam quốc tế ngăn chặn và không thể gới-nhận mail được nữa vì bị đưa vào danh sách Black List.

Do vậy, Pavietnam đã chặn hàm mail() để tránh trường hợp trên xảy ra. 

Nếu quý khách dùng code web tự viết, không phải joomla, wordpress hay bất cứ source web đóng gói sẵn mà download trên mạng về thì các bạn có thể dùng hàm sendmail trong link bên dưới để thay thế nếu như hàm mail hiện tại của các bạn không gửi mail đi được: (trong file này có file hướng dẫn bên trong các bạn có thể làm theo)


1. Sử dụng mail hosting:


 

Tải code tại đây


Trong code có đoạn:


      $smtp_host =”;//Dia chi mail server

      $admin_email = ”;//User duoc khai bao tren mail server

      $smtp_username = ”;//User duoc khai bao tren mail server

      $smtp_password = ”;//Pass cua email nay


Các bạn có thể thay thế như sau:


      $smtp_host =’localhost’;//Dia chi mail server

      $admin_email = ’email của quý khách’;//User duoc khai bao tren mail server

      $smtp_username = ’email của quý khách’;//User duoc khai bao tren mail server

      $smtp_password = ‘pass của email này’;//Pass cua email nay

Lưu ý:       Trong đó email phải là email đã tạo trên host nhé

 

2. Sử dụng mail gmail:


Các bạn download code php tại đây

(Pass giải nén: pavietnam)

Giải nén ra trong file này có 1 file test_mail.php, các bạn mở file này lên rồi chú ý thay đổi các dòng sau:

 $mail -> Username = “demo@gmail.com”;
 $mail -> Password = “Password”;
 $mail -> AddAddress(“demo@tenmiencuaban.vn”); (thay thế email mà bạn muốn nhận mail khi gửi mail test chức năng gửi mail)

Thay thế email “demo@gmail.com” thành email gmail của bạn và “password” thay bằng pass của email của bạn dùng. Sau đó bạn upload các file trong thư mục này lên host rồi chạy file test_mail.php check thử xem.

Sau đó các bạn có thể attach hàm mail này vào code của quý khách để chạy.

Chúc bạn thành công.


Rate this post