Hướng dẫn sử dụng tính năng hủy hóa đơn – tạo mới Thông tư 78/2021/TT-BTC

  • Saturday 26/03/2022

Trường hợp hủy hóa đơn – tạo mới: khi người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Bước 1: Lập thông báo hóa đơn sai sót

Quý khách truy cập vào trang quản trị hóa đơn, vào mục Xử lý hóa đơn –> Thông báo HD sai sót để thông báo với CQT

Quý khách tìm kiếm hóa đơn sai sót bằng cách tìm theo ngày tháng, số hóa đơn.

Sau đó Quý khách chọn Tính chất hóa đơn là Hóa đơn hủy ghi Lý do, chọn Nơi lập –> Nhấn Thêm mới –> Ký số.

Bước 2: Lập hóa đơn mới

Sau khi CQT đã chấp nhận Thông báo HD sai sót là hợp lệ, Quý khách vào mục Hóa đơn –> Hóa đơn GTGT ( hoặc hóa đơn khác, tùy theo công ty Quý khách đang sử dụng loại hóa đơn nào) để Lập hóa đơn mới.

Quý khách lập hóa đơn mới, sau đó ký phát hành cấp mã như bình thường.

Bước 3: Hủy hóa đơn đã sai sót

Quý khách vào mục Xử lý hóa đơn –> Hủy hóa đơn để thêm hóa đơn cần hủy.

Tương tự như trên, Quý khách tìm kiếm hóa đơn sai sót bằng cách tìm theo ngày tháng, số hóa đơn để Lập Hóa đơn hủy.

Trên là bài viết về Xử lý hóa đơn sai sót sử dụng tính năng hóa đơn điều chỉnh để Quý khách có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử tại đây

P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử CHỈ TRONG 30S NHANH CHÓNG | TIẾT KIỆM | AN TOÀN

https://hoadon30s.vn/

5/5 - (2 bình chọn)