Sử dụng WinSCP để FTP upload soucre lên hosting

  • Tuesday 06/07/2021

Bước 1: Cài đặt phần mền Winscp

Để có thể upload và dowload file trên trên dịch vụ hosting chúng ta cần sử dụng phần mềm FTP. Ngoài Filezilla, Total Commander,… chúng ta có thể dùng phần mềm WinSCP để kết nối ftp lên hosting.

Chúng ta có thể tải WinSCP tại: http://winscp.net/eng/download.php

Chúng ta có thể chọn download bản cài đặt hoặc bản portable để sử dụng.

Bước 2 : Cấu hình Winscp

Sau tải về và cài đặt xong, chúng ta cần mở chương trình WinSCP và điền các thông tin như ảnh bên dưới:

*Vui lòng cập nhật theo thông tin host: user, pass và ip host của bạn.

Sau khi điền đầu đủ thông tin, chúng ta nhấn vào Login để thực hiện kết nối. Sau khi login thành công chúng ta sẽ thấy 2 cửa sổ bên trái và phải(tương tự như những phần mềm ftp khác).

Phần cửa sổ bên phải là phần chứ tập tin trên host của chúng ta như sau: