Sự khác nhau giữa Post và Page.

  • Monday 02/03/2020

Bạn đã biết cách tạo Post và cách tạo Page rồi, nhưng có thể nhiều bạn sẽ có thắc mắc Post và Page khác nhau như thế nào, khi nào dùng Post mà khi nào dùng Page. Để giải đáp các thắc mắc này cho các bạn, mình sẽ giải đáp cho các bạn về sự khác nhau giữa Post và Page vì thực tế đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và mục đích sử dụng cũng khác nhau hoàn toàn.

Điểm chung giữa Post và Page.
Post và Page có một điểm chung là cả hai đều thuộc dạng Post Type trong WordPress, nghĩa là loại nội dung để chúng ta có thể nhập liệu vào qua khung soạn thảo và đăng lên website. Mặc định, WordPress có hai post type là Post và Page và nếu sau này bạn tìm hiểu qua WordPress nâng cao thì sẽ biết cách tạo thêm một post type theo ý muốn của mình ((Tính năng tạo một post type như ý muốn được gọi là Custom Post Type)).

Ngoài ra, các tính năng như bình luận, Featured Image, Slug, Custom Fields… đều có trên cả Post và Page.

Post và Page khác nhau thế nào?
Điểm khác nhau, cụ thể:

Post có hỗ trợ category và tag để phân loại, Page không.
Khi đăng lên, Post sẽ hiển thị tự động ở website, Page không.
Post có hiển thị ở RSS Feed, Page không.
Page có hỗ trợ phân cấp page mẹ – page con, Post không.
Page có hỗ trợ Page Template, Post thì không.

Mục đích sử dụng
Khi nào dùng Post
Post là để bạn đăng các loại bản tin/bài viết mà bạn muốn nó được phân loại bởi một chuyên mục nào đó và tự động hiển thị ra ngoài website; ví dụ như nhật ký, tin tức, bài viết…

Khi nào dùng Page
Do Page không được phân loại bởi category hay tag, và cũng không tự hiển thị ra website nên tốt nhất chúng ta sẽ sử dụng nó như một trang giới thiệu về thông tin gì đó và không có tính cập nhật thường xuyên, ví dụ như trang Liên hệ, Giới thiệu…