Sửa lỗi No input file specified đối với website sử dụng directadmin cài đặt PHP and Nginx

  • Monday 23/03/2020

Lỗi này là của Apache. Nếu PHP5 đang chạy trên Apache 2.2 ở chế độ CGI mode. Apache sẽ không hỗ trợ “PATH_INFO” trong Codeigniter.

Cách 1: Mở file .htaccess và thêm dấu ? vào sau index.php và trước dấu “/”
ví dụ đoạn code của wordpress:

PHP:

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/system.*
RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.+)$ index.php?/$1 [L]

Cách 2: Nếu không được hãy thử xóa domain rồi add lại. Rất có thể trong quá trình add domain trước đó bị lỗi DNS.

Cách 3: Cách khác nếu Bạn không chỉnh được file .htaccess chia làm 2 bước:
– bước 1:
PHP chạy dưới chế độ CGI khi có cgi.fix_pathinfo giá trị 1. Bạn mở /system/application/config/config.php hoặc nơi chưa file config của bạn và chắc chắn là 2 lựa chọn này được thiết lập.

PHP:
$config[‘index_page’] = “”;
$config[‘uri_protocol’] = “AUTO“;

– bước 2:
Tạo file PHP.INI dưới thư mục gốc website của bạn với nội dung

PHP:
cgi.fix_pathinfo = 0;