Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Sửa lỗi No input file specified đối với website sử dụng directadmin cài đặt PHP and Nginx

Lỗi này là của Apache. Nếu PHP5 đang chạy trên Apache 2.2 ở chế độ CGI mode. Apache sẽ không hỗ trợ “PATH_INFO” trong Codeigniter.

Cách 1: Mở file .htaccess và thêm dấu ? vào sau index.php và trước dấu “/”
ví dụ đoạn code của wordpress:

PHP:

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/system.*
RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.+)$ index.php?/$1 [L]

Cách 2: Nếu không được hãy thử xóa domain rồi add lại. Rất có thể trong quá trình add domain trước đó bị lỗi DNS.

Cách 3: Cách khác nếu Bạn không chỉnh được file .htaccess chia làm 2 bước:
– bước 1:
PHP chạy dưới chế độ CGI khi có cgi.fix_pathinfo giá trị 1. Bạn mở /system/application/config/config.php hoặc nơi chưa file config của bạn và chắc chắn là 2 lựa chọn này được thiết lập.

PHP:
$config[‘index_page’] = “”;
$config[‘uri_protocol’] = “AUTO“;

– bước 2:
Tạo file PHP.INI dưới thư mục gốc website của bạn với nội dung

PHP:
cgi.fix_pathinfo = 0;

5 / 5 ( 11 bình chọn )
Exit mobile version