cách thức hoạt động của multicast

tên miền id.vn biz.vn