Khắc phục lỗi hiển thị tiếng Việt khi chỉnh sửa code