phân biệt my sql server và sql server

tên miền id.vn