Tại sao phải đăng ký nhiều tên miền

tên miền id.vn biz.vn