tắt chức năng đăng ký thành viên wordpress

tên miền id.vn