Tại sao tôi không thể đăng ký tên miền hanoi.vn, danang.vn,…?

  • Sunday 16/10/2016

Tên miền hanoi.vn, danang.vn… và những tên miền được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có dấu là tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Vì vậy, bạn không thể đăng ký các tên miền hanoi.vn, danang.vn...