Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tăng cường bảo mật OpenCart

1. OpenCart là gì ?

Opencart là một hệ thống quản lý thông tin (content management system – CMS) có mã nguồn mở. Chúng được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các website kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử, thông qua cấu trúc ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp với mô hình MVC.

Vì lý do là 1 mã nguồn mở được nhiều người sử dụng cũng và cũng rất dễ bị khai thác tấn công. Cũng vì lý do này chúng tôi gợi ý hướng dẫn tăng cường bảo mật OpenCart theo các cách sau đây.

2. Tăng cường bảo mật Opencart.

Các bạn có thể thực hiện theo các cách gợi ý sau

Cách 1: Set quyền – chmod sau khi cài đặt

– Sau khi cài đặt hoàn tất mã nguồn Opencart, điều đầu tiên bạn cần xóa ngay thư mục install

– Thực hiện chmod 444 cho các file config.php, index.php …
Lưu ý nếp áp dụng chmod 444 cho file config.php, cần backup lưu giữ 1 bản vì với chmod 444 thì file này sẽ không được backup với các tool, chức năng backup tự động của hệ thống Server – Hosting.

Cách 2: Bảo mật đổi đường dẫn thư mục /admin/

Vì là mã nguồn mở sử dụng công khai nên cấu trúc thư mục, đường dẫn admin nên được thay đổi để che dấu.
Ví dụ đối với  thư mục /admin/ hãy đổi lại thành 1 tên nào khác bất kỳ : nguoiquanly, nguoiquantri …

Sau đó và file
 /admin/config.php để sửa /admin/ thành tên tương ứng đã lựa chọn
define(‘HTTP_SERVER’, ‘http://www.yourdomain.com/admin/’); thành
define(‘HTTP_SERVER’, ‘http://www.yourdomain.com/nguoiquantri/’);
Đặt mật khẩu bảo vệ thư mục /admin/ của bạn với htpasswd. Sử dụng tính năng password protect của control panel hosting hỗ trợ sẵn (nếu có). Áp dụng thêm cách này sẽ yêu cầu bạn phải đăng nhập hai lần, giúp tăng cường độ bảo mật admin hơn.

Cách 3: Bảo mật thư mục bằng file .htaccess

Áp dụng với thư mục /system, thư mục này chứa các file mở rộng của hệ thống – mã nguồn Opencart.  Bạn phải bảo vệ các tập tin này với file .htaccess với nội dung như sau :
<Files *.*>
Order Deny,Allow
Deny from all
</Files>  

Sau đó copy file .htaccess này vào 2 thư mục :
 
/system/
/system/logs/

( Có thể áp dụng với thự mục quan trọng nào khác)

Tham khảo thêm nhiều bài viết về kiến thức tại đây kb.pavietnam.vn

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version