Hướng dẫn tăng dung lượng file đính kèm outlook

  • Friday 07/04/2023

Hướng dẫn tăng dung lượng file đính kèm outlook:

Để thay đổi giới hạn file đính kèm outlook , bạn có thể làm điều đó với các bước sau:

  1. Thoát Outlook, nhấn Ctrl để mở hộp thoại Run, hãy nhập regedit trong Mở và nhấp vào OK .

file đính kèm outlook 1

2. Bây giờ Registry Editor cửa sổ mở ra. Mở Sở thích (Preferences) thư mục thông qua một trong các đường dẫn sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<x.0>\Outlook\Preferences
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\ x.0 \Outlook\Preferences

 Ghi chú:

Rate this post
tên miền id.vn