Tạo danh sách liên hệ trong Outlook

 • Thursday 19/01/2023

Tạo danh sách liên hệ trong Outlook

Danh sách liên hệ là một tập hợp các địa chỉ email và rất hữu ích cho việc gửi email cho một nhóm người. Danh sách liên hệ đôi khi còn được gọi là danh sách phân phối .

Ví dụ: tạo một danh sách liên hệ có tên Câu lạc bộ sách của tôi và thêm tất cả thành viên trong câu lạc bộ sách của bạn vào. Khi bạn muốn gửi thư email cho mọi người trong câu lạc bộ, chỉ cần thêm Câu lạc bộ sách của tôi vào dòng Email nhận của email.

 

I/ Tạo danh sách liên hệ

Lưu ý: Theo mặc định, danh sách liên hệ được tạo trong thư mục Liên hệ mặc định và bạn cũng có thể nhìn thấy chúng bên dưới Tất cả danh sách liên hệ. Nếu bạn muốn lưu danh sách liên hệ trong một thư mục khác, hãy chọn thư mục đó trước khi chọn Danh sách liên hệ mới.

 1. Trên trang Con người, trên thanh công cụ, chọn mũi tên bên cạnh Liên hệ mới rồi chọn Danh sách liên hệ mới
Tạo danh sách liên hệ trong Outlook

Tạo danh sách liên hệ trong Outlook

 1. Nhập tên cho danh sách, rồi thêm tên hoặc địa chỉ email.
 2. Chọn Tạo.

Mẹo: Nếu muốn tạo nhóm liên hệ vì lý do khác ngoài việc gửi email, bạn có thể thay bằng tạo thư mục. Sau đó, thêm liên hệ vào thư mục.

 

II/ Thêm địa chỉ email vào danh sách liên hệ

Bạn có thể thêm người (địa chỉ email) vào danh sách liên hệ theo hai cách: Bằng cách chỉnh sửa danh sách liên hệ và thêm người vào danh sách từ bên trong danh sách hoặc bằng cách chọn một hoặc nhiều liên hệ và thêm họ vào danh sách từ tùy chọn Thêm vào danh sách trên thanh công cụ.

Lưu ý: Vì danh sách liên hệ chỉ là một tập hợp các địa chỉ email, bạn chỉ có thể thêm liên hệ có địa chỉ email.

Thêm người vào danh sách liên hệ bằng cách sửa danh sách liên hệ:

 1. Trên trang Con người, chọn Tất cả danh sách liên hệ trong ngăn dẫn hướng hoặc tìm kiếm tên danh sách liên hệ.
 2. Chọn danh sách liên hệ, rồi chọn Chỉnh sửa.
 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email.
 4. Chọn LƯU.

Thêm một hoặc nhiều liên hệ vào danh sách liên hệ bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm vào danh sách:

 1. Trên trang Con người, chọn các liên hệ bạn muốn thêm vào danh sách.
 2. Trên thanh công cụ ở trên cùng, chọn Thêm vào danh sách.
  • Chọn dấu cộng bên cạnh danh sách liên hệ mà bạn muốn thêm liên hệ vào.
  • Chọn Danh sách liên hệ mới để thêm các liên hệ đã chọn vào danh sách mới, rồi nhập tên cho danh sách liên hệ mới.
 3. Bấm vào bên ngoài ngăn để đóng ngăn khi bạn hoàn tất.

 

III/ Loại bỏ địa chỉ email khỏi danh sách liên hệ

Bạn có thể loại bỏ mọi người (địa chỉ email) khỏi danh sách liên hệ theo hai cách: Bằng cách chỉnh sửa danh sách liên hệ hoặc bằng cách chọn một liên hệ và loại bỏ họ khỏi danh sách bằng tùy chọn Thêm vào danh sách trên thanh công cụ.

Loại bỏ mọi người khỏi danh sách liên hệ bằng cách sửa danh sách:

 1. Trên trang Con người, chọn Tất cả danh sách liên hệ trong ngăn dẫn hướng hoặc tìm kiếm tên danh sách liên hệ.
 2. Chọn danh sách liên hệ, rồi chọn Chỉnh sửa.
  Chọn dấu x cho tên hoặc địa chỉ email bạn muốn loại bỏ.
 3. Chọn LƯU.

Loại bỏ những người đã chọn khỏi một hoặc nhiều danh sách liên hệ bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm vào danh sách:

 1. Trên trang Con người, hãy chọn liên hệ bạn muốn loại bỏ khỏi danh sách liên hệ.
 2. Trên thanh công cụ, chọn Thêm vào danh sách. Bạn sẽ thấy những liên hệ nào liệt kê liên hệ này đã được thêm vào.
 3. Chọn X bên cạnh danh sách liên hệ bạn muốn loại bỏ liên hệ đã chọn.
 4. Bấm vào bên ngoài ngăn để đóng ngăn khi bạn hoàn tất.

 

IV/ Tìm danh sách liên hệ

Trên trang Con người, chọn Tất cả danh sách liên hệ trong ngăn bên trái hoặc tìm kiếm tên danh sách liên hệ.

 

 

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Một số thông tin tham khảo thêm về dịch vụ mailserver: https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)