Tạo Database và map User Database trên control Cpanel

  • Tuesday 18/02/2020

Trước tiên chúng ta đăng nhập quản trị Hosting Cpanel

1 Tạo Databae

Sau đó vào Database >> MySQL® Databases >> tại Create New Database nhập tên database cần tạo >> Create Database

2. Tạo user database

Kéo xuông phía dưới có phần Add New User >> Nhận thông tin và nhấn Create user

3. Map user DB và database

Sau khi tạo user DB xong ta xuống phần Add User To Database để chọm User cần map và Database >> Add

Cấp quyền cho user Database

Như vậy chúng ta đã tạo và map user vào Database hoàn tất .

Quý khách có thể tham khảo thêm video hướng dẫn

https://youtu.be/SKMBiYNX9Jo
Hướng dẫn tạo database mysql trên cPanel