Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tạo file .pfx để import vào IIS

Thông thường khi đăng ký chứng chỉ SSL, bạn sẽ nhận được các file như: domain.key, domain.crt… Tuy nhiên trên Windows sẽ không thể add các chứng thực trên vào vì không hỗ trợ các định dạng trên. Vì vậy cần convert qua định dạng windows hỗ trợ là PFX. Ta có thể sử dụng tool trung gian để convert các định dạng trên sang PFX.

Để tạo ra file pfx trên windows cần truy cập link https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html trên trình duyệt web để tạo:

4.5/5 - (84 bình chọn)
Exit mobile version