Cấu hình tạo hosting cho subdomain trong DirectAdmin

  • Tuesday 14/04/2020

Hướng dẫn cấu hình tạo hosting cho subdomain trong DirectAdmin

– Mặc định trong directadmin sẽ không cho phép bạn tạo 1 subdomain riêng biệt như là 1 hosting khi đã tồn tại hosting của domain chính rồi.
Ví dụ trong directadmin của bạn đã có hosting tên domain.com. Bây giờ bạn muốn tạo thêm 1 subdomain tên sub.domain.com như là 1 hosting riêng biệt với hosting domain chính domain.com sẽ báo lỗi.

– Trường hợp này để tạo bạn mở file cấu hình của directadmin với đường dẫn:

#nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

– Tìm đến dòng:check_subdomain_owner=1 bạn cho sửa lại thành:0 và lưu lại.

-Cuối cùng bạn cho restart lại service directadmin đã cập nhật thay đổi.

#service directadmin restart

– Giờ bạn có thể cho tạo hosting trong directadmin bình thường.

Chúc bạn thành công

Tham khảo thêm các bài viết khác tại link https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation/

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

4.5/5 - (144 bình chọn)