Tạo mẫu trả lời mail trên webmail Roundcube (Cpanel)

  • Tuesday 24/05/2022

Tạo mẫu trả lời mail trên webmail Roundcube (Cpanel) .

Khi các bạn cần trả lời email với một nội dung lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta có thể tạo mẫu trả lời mail để tiện khi cần sử dụng chỉ cần chọn lại trên webmail .

1. Các tạo mẫu trả lời email

Trước tiện đăng nhập webmail giao diện Roundcube, sau đó chọn setting > Responses > Create để thêm mẫu trả lời mail (xem hình phía dưới)

2. Cách sử dụng

Khi trả lời mail hoặc soạn mail mới chúng ta nhấn vào Responses sẽ xuất hiện các mẫu mà chúng ta đã tạo trước đó, nhấn vào để sử dụng nội dung đã tạo trước đó (hình phía dưới)

 

Bạn có thể xem thêm các bài viết khác tại Link sau :

https://kb.pavietnam.vn/?s=email+cpanel

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post