Tạo, phân quyền và quản lý người dùng trong WordPress.

  • Sunday 09/06/2024

WordPress là một trong những hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất, cho phép bạn dễ dàng tạo và quản lý các trang web, blog, cửa hàng trực tuyến và nhiều ứng dụng khác. Một trong những tính năng mạnh mẽ của WordPress là khả năng quản lý người dùng, giúp bạn tạo và quản lý quyền cho các thành viên tham gia vào trang web của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về cách tạo, phân quyền và quản lý người dùng trong WordPress.

wordpress

Tạo, phân quyền và quản lý người dùng trong WordPress.

1. Tạo người dùng mới trong WordPress

Cách tạo người dùng từ giao diện quản lý
Để tạo người dùng mới từ giao diện quản lý của WordPress, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang web WordPress của bạn với tài khoản quản trị viên hoặc biên tập viên.

Tạo, phân quyền và quản lý người dùng trong WordPress
Bước 2: Truy cập vào mục Users ->Add New User


Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết cho người dùng mới, bao gồm:


Username: Là tên duy nhất để đăng nhập vào trang web của bạn. Không thể thay đổi sau khi tạo.
Email: Là địa chỉ email hợp lệ để liên lạc và xác minh người dùng. Có thể thay đổi sau khi tạo.
Password: Là mật khẩu bảo mật để đăng nhập vào trang web của bạn. Có thể thay đổi sau khi tạo.
Send User Notification: Là một tùy chọn để gửi email thông báo cho người dùng về tài khoản và mật khẩu của họ.
Role: Là vai trò được gán cho người dùng mới. Có thể thay đổi sau khi tạo.
Bước 4: Nhấn nút Add New User để hoàn tất.

2. Cấp quyền và vai trò cho người dùng mới

Sau khi tạo người dùng mới, bạn có thể cấp quyền và vai trò cho họ bằng cách làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Users ->All Users

Bước 2: Tìm kiếm và chọn người dùng mà bạn muốn cấp quyền và vai trò.

Bước 3: Nhấn nút Edit để mở giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng.

Bước 4: Cuộn xuống phần Vai trò và quyền hạn, sau đó chọn vai trò mong muốn từ danh sách thả xuống.


Bước 5: Nhấn nút Update User để lưu lại thay đổi.


3. Phân quyền và vai trò trong WordPress

Hiểu về vai trò trong WordPress
Vai trò trong WordPress là một cách để phân loại và phân biệt các nhóm người dùng có các quyền hạn khác nhau. Mỗi vai trò có một tập hợp các quyền hạn được xác định sẵn, không thể thay đổi bởi người dùng thông thường.

WordPress có năm vai trò mặc định là:

Administrator: Là vai trò có toàn quyền quản lý và điều khiển trang web WordPress, bao gồm cài đặt, thiết lập, chỉnh sửa, xóa, sao lưu, khôi phục và nhiều hơn nữa. Quản trị viên có thể tạo, sửa, xóa và phân quyền cho các người dùng khác. Quản trị viên là vai trò cao nhất trong WordPress và chỉ nên được gán cho những người tin cậy và có kinh nghiệm.

Editor: Là vai trò có quyền quản lý và chỉnh sửa toàn bộ nội dung trên trang web WordPress, bao gồm bài viết, trang, danh mục, thẻ, hình ảnh, video, bình luận và nhiều hơn nữa. Biên tập viên có thể tạo, sửa, xóa và phê duyệt các bài viết của chính mình và của các người dùng khác. Biên tập viên là vai trò thứ hai cao nhất trong WordPress và nên được gán cho những người có kỹ năng và trách nhiệm cao về nội dung.

Author: Là vai trò có quyền tạo và chỉnh sửa các bài viết của chính mình trên trang web WordPress. Tác giả có thể đăng, sửa, xóa và tải lên các tệp đính kèm cho các bài viết của mình. Tác giả không thể sửa hoặc xóa các bài viết của người dùng khác. Tác giả là vai trò thích hợp cho những người cung cấp nội dung cho trang web.

Contributor: Là vai trò có quyền tạo và chỉnh sửa các bài viết của chính mình trên trang web WordPress, nhưng không thể đăng hoặc xóa chúng. Người đóng góp cũng không thể tải lên các tệp đính kèm cho các bài viết của mình. Người đóng góp phải chờ biên tập viên hoặc quản trị viên phê duyệt các bài viết của họ trước khi xuất hiện trên trang web. Người đóng góp là vai trò phù hợp cho những người mới bắt đầu hoặc cần giám sát về nội dung.

Subscriber: Là vai trò có quyền xem và đọc các nội dung trên trang web WordPress, nhưng không thể tạo hoặc chỉnh sửa chúng. Người theo dõi cũng có thể để lại bình luận cho các bài viết nếu được cho phép. Người theo dõi là vai trò phù hợp cho những người chỉ muốn theo dõi hoặc tương tác với trang web.

4. Quản lý người dùng trong WordPress

1. Sửa đổi thông tin người dùng
Để sửa đổi thông tin người dùng, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Users ->All Users

Bước 2: Tìm kiếm và chọn người dùng mà bạn muốn sửa đổi thông tin.

Bước 3: Nhấn nút Edit để mở giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng.

Bước 4: Sửa đổi các thông tin cần thiết
Bước 5: Nhấn nút Update User để lưu lại thay đổi.

2. Xóa người dùng

Để xóa người dùng, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào mục Users ->All Users

Bước 2: Tìm kiếm và chọn người dùng mà bạn muốn xóa.

Bước 3: Nhấn nút Delete để xóa người dùng khi họ không hoạt động nữa.

Bước 4: Chọn một trong hai tùy chọn sau để xử lý các bài viết của người dùng:

Xóa tất cả nội dung: Là tùy chọn để xóa toàn bộ các bài viết, trang, phương tiện và bình luận của người dùng khỏi trang web.
Chuyển nội dung sang: Là tùy chọn để chuyển giao các bài viết, trang, phương tiện và bình luận của người dùng cho một người dùng khác. Bạn cần chọn người dùng nhận từ danh sách thả xuống.
Bước 5: Nhấn nút Confirm Deletion để hoàn tất.

 

P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ chuyên dụng cho WordPress. Tham khảo các dịch vụ Hosting WordPress tại đây.

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/uu-dai-tong-hop.html

Bài viết hướng dẫn liên quan đến  WordPress có thể tham khảo tại đây.

5/5 - (1 bình chọn)