Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tạo tài khoản và cấu hình Cloudflare để ẩn thông tin IP website, hạn chế ddos

Trong một số trường hợp, quý khách muốn ẩn thông tin IP chình của website, hạn chế tình trạng bị ddos, quý khách có thể sử dụng Cloudflare như một giải pháp thứ 3 hoàn hảo.

Bước 1: Đăng ký tài khoản tại https://www.cloudflare.com/a/sign-up. Nếu quý khách đã có tài khoản, đi xuống Bước 6 để thao tác tiếp.

Bước 2: Sau khi hoàn tất, khai báo domain cần thực hiện và chọn Begin Scan. Sau đó chờ tới khi Scan xong, chọn Continue.

Bước 3: Kiểm tra các record, thay đổi hoặc thêm record tại bước này, sau đó chọn Continue.

Record sẽ qua DNS của cloudflare khi hình đám mây có trạng thái như ảnh. 

Bước 4: Chọn bản Free, sau đó Continue.

Bước 5: Thay đổi nameserver của domain tương ứng như hướng dẫn. Sau đó chọn Continue.

Đến đây là hoàn tất. trạng thái sẽ là Pending, chờ DNS cập nhật hoàn tất nameserver, trạng thái sẽ là Active.

Bước 6: Sau khi trạng thái đã Active, domain quý khách đã được cập nhật nameserver tương ứng, chọn Firewall để tiến hành bật chế độ “I’m Under Attack” khi khách hàng truy cập site qúy khách, hạn chế  lưu lượng lớn truy cập vào website.

 Đến đây là đã hoàn tất. Khi truy cập site, Cloudflare sẽ bắt người dùng click chọn “Tôi không phải robot” để truy cập vào site. Để tắt chức năng này, click chọn Essenally Off.

 

Rate this post
Exit mobile version