Tạo template mail nội dung trên webmail pro

  • Saturday 01/10/2022

Tạo template mail nội dung trên webmail pro

Khi các bạn cần trả lời email với một nội dung lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta có thể tạo template mail để tiện khi cần sử dụng chỉ cần chọn lại trên webmail .

1. Các tạo mẫu trả lời email

Trước tiện đăng nhập webmail , sau đó chọn icon Thiết lập cấu hình  > Các phản hồi > Tạo để thêm mẫu trả lời mail (xem hình phía dưới)

Tạo template mail

 

 

tạo template mail

 

tạo template mail

 

tạo template mail

 

2. Cách sử dụng

Khi trả lời mail hoặc soạn mail mới chúng ta nhấn vào Các phản hồi sẽ xuất hiện các mẫu mà chúng ta đã tạo trước đó, nhấn vào để sử dụng nội dung đã tạo trước đó (hình phía dưới) .

tạo template mail

Bạn có thể xem thêm các bài viết khác tại Link sau :

https://kb.pavietnam.vn/?s=webmail+pro

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

5/5 - (1 bình chọn)