Tạo và chỉnh sửa danh bạ trong Outlook

 • Friday 25/11/2022

Tạo và chỉnh sửa danh bạ trong Outlook

 

Sử dụng trang Mọi người trong Outlook để xem, tạo và chỉnh sửa danh bạ (liên hệ) cùng danh sách liên hệ. Tạo liên hệ mới từ đầu hoặc thêm ai đó làm liên hệ từ thư email. Bạn cũng có thể tạo danh sách liên hệ để gửi email đến một nhóm người.
Để truy nhập trang Mọi người, hãy đăng nhập vào Outlook, rồi chọn Mọi người ở góc dưới bên trái trang.

contact

1/ Thêm danh bạ từ đầu

 • Trên thanh công cụ, chọn Liên hệ mới.

 

 

 • Nhập chi tiết cho liên hệ. Chọn Thêm để thêm thông tin, chẳng hạn như địa chỉ và sinh nhật của liên hệ.
 • Chọn Tạo.

 

2/ Tạo danh bạ từ email

 • Trong Outlook.com, đi tới Thư.
 • Mở thư email trong ngăn đọc, rồi chọn tên của người gửi hoặc người nhận mà bạn muốn thêm vào danh bạ của mình.
 • Trên thẻ hồ sơ vừa mở, chọn Thêm tùy chọn > Thêm vào danh bạ.Lưu ý: Liên hệ được tự động lưu vào thư mục Liên hệ mặc định của bạn Con người trang.

 

 

3/ Thêm danh bạ vào yêu thích

Để thêm người vào nội dung yêu thích của bạn, hãy chọn liên hệ, rồi chọn Thêm vào yêu thích trên thanh công cụ.

Mẹo: Các liên hệ yêu thích có địa chỉ email cũng sẽ xuất hiện ở ngăn bên trái trong Thư để bạn có thể xem tất cả email của họ ở một nơi.

 

4/ Tìm kiếm danh bạ

Dưới đây là một số cách để tìm liên hệ trên trang Mọi người:

 • Sử dụng Tìm kiếm. Bắt đầu nhập vào hộp tìm kiếm để tìm liên hệ hoặc danh sách liên hệ.
 • Chọn Yêu thích ở phía trên bên trái để xem những người mà bạn đã thêm dưới dạng yêu thích.

  Mẹo:
  Chọn một chữ cái trong dấu tách danh sách để nhanh chóng di chuyển giữa các liên hệ trong danh sách.

 

 

5/ Xem và chỉnh sửa thông tin danh bạ

Trên trang Mọi người, chọn một liên hệ trong ngăn giữa để xem hoặc chỉnh sửa thông tin về liên hệ đó.

 • Để chỉnh sửa liên hệ, hãy chọn Chỉnh sửa liên hệ ở phía bên phải trang hoặc Chỉnh sửa trên thanh công cụ.

 

 

Với liên hệ có địa chỉ email, bạn cũng có thể xem thêm thông tin trên những tab sau:

 • Tệp: Các tệp gần đây liên hệ này đã chia sẻ với bạn.
 • Email: Thư email và tệp đính kèm email gần đây giữa bạn và liên hệ này.
 • LinkedIn: Nếu liên hệ sở hữu hồ sơ LinkedIn công khai có cùng email với email bạn đã lưu cho liên hệ đó thì bạn sẽ thấy thông tin LinkedIn tại đây.

  Lưu ý: 
  Tab LinkedIn có thể không sẵn dùng.

 

6/ Thêm hình ảnh vào danh bạ

 • Trên trang Mọi người, chọn một liên hệ.
 • Chọn Chỉnh sửa liên hệ, rồi chọn biểu tượng camera.

 

 • Chọn Tải ảnh lên, chọn tệp bạn muốn sử dụng, rồi chọn Mở để tải lên.
 • Nếu bạn muốn đặt lại vị trí ảnh, hãy bấm vào bên trong hình tròn rồi kéo con trỏ. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy dùng con trượt bên dưới ảnh.

 

 

 • Chọn Áp dụng, rồi Lưu.

 

7/ Thay đổi cách hiển thị và sắp xếp danh bạ

 • Để thay đổi cách hiển thị tên liên hệ, hãy chọn Cài đặt , rồi chọn Hiển thị liên hệ > Tên hoặc Họ.
 • Để chọn sắp xếp, hãy dùng menu sắp xếp ở đầu danh sách. Ví dụ, chọn Sắp xếp theo > Họ.

 

 

Thông tin kiến thức cơ bản Mailserver tại: https://kb.pavietnam.vn/category/email-server/thong-tin-kien-thuc-co-ban-email-server
Hướng dẫn cấu hình email lên ứng dụng Outlook trên các thiết bị khác nhau: https://kb.pavietnam.vn/?s=microsoft+outlook
Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
Tham khảo thông tin & bảng giá dịch vụ Mailserver tại: https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html
Tham khảo các Ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

5/5 - (1 bình chọn)