Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tạo và chỉnh sửa danh bạ trong Outlook

Tạo và chỉnh sửa danh bạ trong Outlook

 

Sử dụng trang Mọi người trong Outlook để xem, tạo và chỉnh sửa danh bạ (liên hệ) cùng danh sách liên hệ. Tạo liên hệ mới từ đầu hoặc thêm ai đó làm liên hệ từ thư email. Bạn cũng có thể tạo danh sách liên hệ để gửi email đến một nhóm người.
Để truy nhập trang Mọi người, hãy đăng nhập vào Outlook, rồi chọn  ở góc dưới bên trái trang.

1/ Thêm danh bạ từ đầu

 

 

 

2/ Tạo danh bạ từ email

 

 

3/ Thêm danh bạ vào yêu thích

Để thêm người vào nội dung yêu thích của bạn, hãy chọn liên hệ, rồi chọn Thêm vào yêu thích trên thanh công cụ.

Mẹo: Các liên hệ yêu thích có địa chỉ email cũng sẽ xuất hiện ở ngăn bên trái trong Thư để bạn có thể xem tất cả email của họ ở một nơi.

 

4/ Tìm kiếm danh bạ

Dưới đây là một số cách để tìm liên hệ trên trang Mọi người:

 

 

5/ Xem và chỉnh sửa thông tin danh bạ

Trên trang Mọi người, chọn một liên hệ trong ngăn giữa để xem hoặc chỉnh sửa thông tin về liên hệ đó.

 

 

Với liên hệ có địa chỉ email, bạn cũng có thể xem thêm thông tin trên những tab sau:

 

6/ Thêm hình ảnh vào danh bạ

 

 

 

 

7/ Thay đổi cách hiển thị và sắp xếp danh bạ

 

 

Thông tin kiến thức cơ bản Mailserver tại: https://kb.pavietnam.vn/category/email-server/thong-tin-kien-thuc-co-ban-email-server
Hướng dẫn cấu hình email lên ứng dụng Outlook trên các thiết bị khác nhau: https://kb.pavietnam.vn/?s=microsoft+outlook
Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
Tham khảo thông tin & bảng giá dịch vụ Mailserver tại: https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html
Tham khảo các Ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version