Tạo và đổi mật khẩu tài khoản FTP trên Plesk 12

  • Monday 16/03/2020

I – Để tạo password FTP trên Plesk (version 12 hoặc mới hơn), thực hiện theo các bước sau:

1. Login Plesk theo đường link: https://[tenmiencuaban]:8443
VD: Bạn đăng ký hosting theo tên miền pavietnam.demo và domain pavietnam.demo đã trỏ về IP của hosting thì link truy cập sẽ là https://pavietnam.demo:8443

2. Click vào FTP Account

3. Click vào “Add an FTP account”

4. Nhập các thông tin:

FTP account name
Home directory (mặc định là thư mục gốc nếu không có thay đổi)
Password
Confirm Password
Set quyền: Read permission (quyền đọc) và Write permission (quyền ghi)
Click OK

5. Hiện thông báo như sau là tạo FTP account thành công

II – Đổi mật khẩu FTP:

1. Tại Mục FTP Account, click vào tài khoản FTP muốn đổi mật khẩu

2. Nhập mật khẩu mới vào 2 mục:
Password
Confirm Password
Click OK


3. Hiện thông báo sau là đã đổi mật khẩu tài khoản FTP thành công