TẮT CHUÔNG ẢO TRÊN CÁC MÁY IP PHONE

  • Monday 17/08/2020

TẮT CHUÔNG ẢO TRÊN CÁC MÁY IP PHONE

I. IP PHONE GRANDSTREAM

1. Đối với các máy điện thoại IP: Vào giao diện web điện thoại -> Account -> Sip settings -> Security Settings

– Check SIP User ID for Incoming INVITE: Chọn – Yes

– Accept Incoming SIP from Proxy Only: Chọn – Yes

2. Đối với các Gateway, ATA: Vào giao diện web của thiết bị -> Profile tìm dòng sau và đổi sang Yes

– Check SIP User ID for incoming INVITE: Chọn – Yes

– Authenticate incoming INVITE: Chọn – Yes

II. IP PHONE YEALINK

Điện thoại IP Yealink có thể gặp hiện tượng không có ai gọi tới mà điện thoại vẫn đổ chuông.

Số hiện trên màn hình thường sẽ là 100 101 …

Nguyên nhân hiện tượng này do các phần mềm dò quét liên tục gửi các gói tin INVITE tới các địa chỉ trên internet để tìm máy chủ/ thiết bị VoIP.

Để ngăn chặn, chúng ta sẽ cài đặt lại thiết bị để chỉ nhận các INVITE gửi từ đúng server voip của công ty, cách làm như sau:

1. Vào trang quản trị điện thoại, tài khoản là admin / admin

2. Vào mục Account và đặt các tham số sau:

Allow IP Call : Disable

Allow SIP Trust Server Only: Enable

Rate this post