Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn tắt Teams Chat khi khởi động Windows 11

Khi cài đặt Windows 11 lần đầu tiên sẽ thấy biểu tượng Chat trên thanh Taskbar, ứng dụng Teams khởi động cùng với máy tính. Tuy nhiên có thể ẩn biểu tượng này đi và tắt Teams khởi động cùng máy tính

Bài viết này sẽ hướng dẫn tắt Teams Chat khi khởi động Windows 11

Bước 1: Để tắt Teams Chat khi khởi động Windows 11 => Mở Settings

Bước 2: Chọn Apps => Chọn mục Startup

Bước 3: Cuộn xuống tới Microsoft Teams và chuyển trạng thái sang Off

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version