Tắt tính năng lọc Spam trên Outlook

  • Monday 20/04/2020

Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp trường hợp phần mềm check mail Microsoft Outlook tự động chuyển các mail vào thư mục Junk-Email cho dù đó là các mail gửi/nhận nội bộ và nếu bạn đang sử dụng giao thức IMAP thì sẽ đồng bộ ngược lên server, khi đó mail cũng sẽ được chuyển vào thư mục Junk-Email trên Web Mail. Đây là tính năng lọc Spam của Outlook, không phải do bộ lọc Spam trên Server Mail vì vậy bạn thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để tắt tính năng này nếu không có nhu cầu sử dụng.

Đối với Outlook 2010/2013

– Tại tab Home chọn mục Junk > Junk E-mail Options

 

 

– Tại hộp thoại Junk E-mail Options, check vào mục No Automatic Filtering. Mail from blocked senders is still moved to the Junk E-mail folder > OK 

 

 

Đối với Outlook 2007

– Vào menu Tools Options.

– Tại hộp thoại Options, chọn tab Preferences và click vào mục Junk E-mail

 

 

– Tại hộp thoại Junk E-mail Option bạn thực hiện tương tự như trên Outlook 2010/2013.