Tên miền 1,2 ký tự cấp 2.VN giá gia hạn có khác tên miền cấp 2 .vn thông thường 480.000 đ không? nếu có chi phí bao nhiêu? theo quy định nào.

  • Wednesday 26/10/2016

Hỏi: Tên miền 1,2 ký tự cấp 2.VN giá gia hạn có khác tên miền  cấp 2 .vn  thông thường 480.000 đ không? nếu có chi phí bao nhiêu? theo quy định nào ?

Trả lời: Theo Thông tư 189/2010/TT-BTC, xem tại link https://vnnic.vn/sites/default/files/vanban/TT189-2010_0.PDF

Tên miền cấp 2.VN 1,2 ký tự chi phí gia hạn khác tên miền thông thường, cụ thể:

+ Phí duy trì tên miền .cấp 2 .VN 1 ký tự: 40.000.000 đ

+ Phí duy trì tên miền cấp 2.VN 2 ký tự: 10.000.000 đ

Chí áp dụng các tên miền mà trước đó VNNIC cho phép đăng ký thì phí duy trì áp dụng mức này. Còn hiện tại tên miền cấp 2.VN 1,2 ký tự là tên miền có giá trị cao được  đưa vào danh sách tên miền dành cho đấu giá.

Link http://kienthuc.pavietnam.vn/article/Ten-mien/Huong-dan-Thu-thuat/I.-Dang-ky-ten-mien/Toi-muon-dang-ky-ten-mien-cap-2-co-1,-2-ky-tu-co-duoc-khong?.html

Rate this post