Tên miền của tôi đã bị xử lý thu hồi theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền Thông, bây giờ tôi muốn đăng ký lại tên miền đó thì có được không?

  • Saturday 15/10/2016

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet: “Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày thu hồi tên miền, các tổ chức, cá nhân có tên miền bị thu hồi theo theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được đăng ký sử dụng các tên miền đã bị thu hồi”. Như vậy, phải sau 02 năm kể từ ngày thu hồi tên miền, nếu tên miền vẫn còn ở trạng thái tự do, bạn mới có thể đăng ký sử dụng tên miền đó.

Rate this post